Florida aan de Dinkel

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Dinkelland          Duurzaam          Doorontwikkelen

Voor kennisgeving hebben wij het coalitieakkoord ontvangen. Op een later tijdstip zullen wij daar inhoudelijk op reageren.
De verpakking ziet er in elk geval keurig uit, passend bij deze toch wat feestelijke en ceremoniële raadsvergadering.

Echter een deel van de koptekst op pagina 2 roept vraagtekens op: Respectvol.
Laat duidelijk zijn dat wij als lokaal Dinkelland een ander en veel breder college beter en wenselijker hadden gevonden.

Dat was respectvol geweest naar de inwoners van Dinkelland, maar het CDA heeft bij monde van informateur Kerckhaert aangegeven geen vertrouwen te hebben in Lokaal Dinkelland. Spijtig, maar respectvol besturen begint met vertrouwen. Het CDA en de VVD die beide met een restzetel net tot een numerieke raadsmeerderheid zijn gekomen, vormen nu het college in Dinkelland.

Dit doet me denken aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000 in Florida, de grootste democratie van de wereld. Waar uiteindelijk Bush met een minderheid van stemmen toch bij meerderheid tot president werd gekozen.
Met enige creativiteit zou je kunnen zeggen dat onze gemeente het “Florida aan de Dinkel” is geworden. En ook daar trekt wel eens een orkaan over.

Jammer dat naast raadslid 22 de stem van veel inwoners veroordeeld is tot de oppositie. Dinkelland is nog geen Laarbeek in Brabant waar een raadsbrede coalitie is gevormd.
Het CDA en de VVD hebben slechts 49,4% van de stemmen behaald en dat bij een 65% opkomst betekent, dat we een college hebben dat minder dan ⅓ van de burgers vertegenwoordigt.
Soms wordt gezegd dat een democratie de dictatuur van de meerderheid is, maar we hopen en we vertrouwen erop dat het geen dictatuur van de minderheid wordt.
Duidelijk is dat bij de collegevorming de macht van de democratie heeft gezegevierd en de kracht van de democratie heeft verloren.

Wij zullen het college kritisch en constructief volgen, waar nodig helpen, (wellicht krijgen we het nog druk), waar we onze bedenkingen hebben haar op andere gedachten proberen te brengen en zo niet onze kritiek laten horen.

We weten wat we wel en niet van de wethouders Duursma en Brand mogen verwachten. Dhr Blokhuis is nieuw en we kijken met vertrouwen uit naar zijn daden.

Hij is gelukkig een bestuurlijk zwaargewicht; van voorzitter van een carnavalsvereniging naar wethouder in Dinkelland zowaar een kleine stap en het kan daarbij nog een gezellige boel worden.

Jammer is dat de meeste portefeuilles verdeeld zijn onder de wethouders.De burgemeester, met een bestuurlijke CV, waar we met z’n allen gezamenlijk amper aan kunnen tippen, mag slechts de wettelijke en ceremoniële zaken behartigen.
Zeer opmerkelijk, want Messi staat toch meestal in de basis.

Voorzitter, wij feliciteren de wethouders met de benoemingen en wensen hun wijsheid, succes en sterkte bij de uitvoering van hun taak en laten we er samen aan werken dat orkanen niet tot ontwikkeling komen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.