Heffing OZB 2019

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, wij hebben dit agenda punt laten aanmerken als bespreekstuk om een opmerking c.q. Verdraaiing van de wethouder over de OZB aanslag voor sociaal maatschappelijk vastgoed.

Hij wekte de indruk dat er eerst een landelijke regeling moet komen en vervolgens Dinkelland gaat terug geven.

Het amendement dat unaniem door de raad is aangenomen beoogt los van een eventuele landelijke regeling in 2019 incidenteel het maatschappelijk onroerendgoed conform de tarifering van woningen eigenaar te belasten. Dus eerst de aanslag opleggen en vervolgens middels een subsidie deze deels terug te geven.
U gaf aan dat u eerst de landelijke regeling wilt afwachten, maar dat is onnodig tijd verspillen! 

Reeds na de aangenomen motie van december 2017 is u opgedragen om in kaart te brengen welke instelling dit betreft. U heeft hierover eerder dit jaar een opsomming gemaakt om aan te geven over welk bedrag we het hebben, maar dan hebt u toch ook de instellingen in beeld?

Wethouder, nadrukkelijk vragen wij of dit de juiste uitleg is van het unaniem aangenomen amendement?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.