Jaarstukken 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Geachte voorzitter

Voor ons liggen de jaarstukken 2017, een lijvig rapport.

Een redelijk leesbaar verslag, naar ik van velen heb gehoord een duidelijke verbetering t.o.v. Het verleden. Dank daarvoor aan het college.
Ook dank aan de ambtelijke ondersteuning en duidelijke toelichting op de diverse vragen.

Als raad wordt ons gevraagd om in te stemmen met de voorliggende raadsstukken.

De audit commissie heeft de jaarstukken ook bestudeerd en het verslag heeft u zojuist van de voorzitter van de audit commissie gehoord. Wij sluiten ons als fractie van Lokaal Dinkelland daar nagenoeg bij aan, maar hebben wel een paar opmerkingen.

Wij vinden het geen jaarverslag om ons er over op de borst te kloppen, er mee kunnen leven is een betere benaming. Het college wil ons doen geloven dat het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.177k. Op papier klopt dit, maar het vraagt toch om een nuancering.

Dit is inclusief een eenmalig positieve baten door de verkoop aandelen Vitens van € 3.727k waardoor het operationele resultaat uitkomst op -/- € 550k excl overheveling van € 447k geeft uiteindelijk een negatief resultaat van € 997k

Daar staat wel tegenover een inhaalslag afschrijving van € 1.332k, dat maakt weer een operationeel resultaat van € 335k. kortom het papier is geduldig en de werkelijkheid is anders dan op papier soms blijkt.

Het is goed dat de stofkam er doorheen gehaald is en er duidelijkheid en helderheid over verschillende zaken is gegeven. Dit geeft een moeite start voor het nieuwe college, Ook al liggen er nog wel enkele financiële gevaren op de loer. Ik denk daarbij aan het klooster!!!

De accountant heeft enkele opmerkingen en adviezen gegeven voor het komende jaar, wij willen er met klem bij het college op aandringen deze ter harte te nemen en waar mogelijk de verbeteringen uit te voeren.

Daarnaast blijven wij vraagtekens houden bij enkele posten en hebben daar in de commissie onvoldoende of geen antwoorden op gekregen.
Zoals de € 8.000.000 reserve WMO beheer. De 2 milj. Reserve GRP.
Wellicht kan de wethouder hierop nu wel een antwoord?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.