Koersdocument

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter

Wij hebben met interesse kennis genomen van het koersdocument van het college. Een lijvig document waarin het college aangeeft waar de komende jaren de accenten op komen te liggen.
In de commissievergadering hebben we hierover vorige week al een levendige discussie gehad, waarin veel vragen zijn gesteld en zijn beantwoord, maar waar nog meer vragen door zijn ontstaan of onbeantwoord blijven.

Een koersdocument is een document waar het college de koers aangeeft die ze wil gaan varen voor de komende jaren. Dit is niet de exacte route, maar wel de richting waar men met de gemeente Dinkelland naartoe wil. In het voorliggende document gaat het college toch op veel onderwerpen gedetailleerd in op de richting welke men wil gaan en welke financiële middelen men daarvoor wil budgetteren. Dit vraagt dan op verschillende onderwerpen om een gedetailleerde uitleg. Daarom roept dit veel vragen op, waar we als raad niet aan voorbij kunnen en mogen gaan. Het college geeft hiermee aan waar men naar toe wil, maar ook welke afslagen men wil nemen en waar men een terrasje pakt.

Opmerkelijk waren in eerste termijn van de commissievergadering de opmerkingen van het CDA, dat de hoe vragen achterwege moesten blijven en de uitvoering later zou worden ingevuld. Dat laatste begrijpen wij, maar waar het college gedetailleerd de koers aangeeft, maar nog niet of men per boot, elektrische auto of fiets gaat, roept dit legitieme vragen op waar we als raad recht hebben op een correct antwoord.

Ook de oproep om in te stemmen met dit koersdocument op basis van de inhoud en als oppositie niet altijd tegen te stemmen om tegen te stemmen hebben we goed in onze oren geknoopt. Maar laten we nu eerlijk zijn, de coalitiepartijen hebben hier net zo veel invloed op. Als men luistert naar de goede argumenten van de oppositie en hierop waar mogelijk het beleid aanpast zullen we hier in deze raad veel voorstellen met grote meerderheid kunnen aannemen. Dit zal over en weer de route moeten worden in de koers welke we de komende jaren gaan varen en waarmee we als raad en politiek naar de inwoners toe een duidelijk signaal afgeven dat we politiek bedrijven met respect over en weer en er plaats is voor standpunt verschillen. Niet de partij belangen, maar de belangen voor onze inwoners moeten doorslaggevend zijn.

Tijdens de pauze afgelopen dinsdag ontstond er een heftige discussie, welke niet de schoonheidsprijs verdiende, maar misschien is dit zo af en toe niet verkeerd en kunnen we daarna constructief verder. Wij waarderen dan ook de woorden van het CDA na de pauze en hopen ons geen zorgen te hoeven maken dat het college zonder de vaderlijke ondersteuning van het CDA verder kan gaan.

Terug naar het koersdocument: dit is het stuk waar het college nadere uitleg geeft over het coalitieakkoord en voor de raad is dit de eerste gelegenheid om haar mening te geven over het gesloten akkoord.

Onderlegger van het coalitieakkoord is de strategische agenda welke wij raadsbreed hebben onderschreven. Dus we gaan van strategische agenda, naar coalitie akkoord, naar koers document. Dat wordt uitkijken of de coalitie koers houdt, of al niet uit koers ligt, of het spoor bijster is.

Het koers document is ons onlangs verstrekt en staat nu op de laatste raadsvergadering als agenda punt 18 op de agenda. Zoals door meerdere fracties aangegeven is dit niet iets om maar even als hamerstuk er door te jassen. Nee, wij nemen dit zeer serieus en gaan daarover graag uitgebreider met het college in overleg om een duidelijke koers te varen richting 2022 een traject waarop nog veel uitdagingen op ons liggen te wachten.

Wij stellen dan ook voor om dit document in een soort open debat met het college in een aparte raadsvergadering te bespreken.
In hoofdlijnen kunnen wij met met veel zaken akkoord gaan, maar inhoudelijk hebben we op detail niveau nog veel vragen.
Daarnaast vinden we dit ook een beetje een omgekeerde wereld. Het college en de coalitie stellen de budgetten voor de komende jaren en het beleid moet nog vorm krijgen. Opmerkelijk.
Waarom niet de weg gevolgd zoals in Tubbergen? Dit kan gedeeltelijk nog door een zo raadsbreed mogelijk gedragen akkoord op te stellen en met deze raad samen het koersdocument nader vorm te geven.

Wij kunnen dan zaken waar we een andere en betere invulling willen, nader bespreken. Dit kan op dit moment ook een aantal moties of amendementen voorkomen en gezamenlijk komen we tot een beter resultaat.

Te denken valt hier aan:

-Woonvisie
-Duurzaamheid, wanneer, wat en hoe?
-Ondernemers beleid
-Sociaal domein.
-Participatie , van regie naar faciliterende rol
-Financiën, ​de ribam gaat even van 4.809k naar 1.368k
​​Dorper Esch extra afboeken, schoon schip maken???
​​Kosten college akkoord
​​1 milj voor sociaal domein. Waarvoor?
​​Er worden nu luk raak enkele posten genoemd(Weerselo, Kuiperberg) maar ook velen niet (Klooster, de Mors,…)
– En dan als laatste besturen met respect: Hoe kun je dit nog mooier invullen dan te proberen gezamenlijk het koers document voor de komende jaren in hoofdlijnen vast te stellen.
Ik hoor hierover graag de mening van de andere fracties?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.