Motie inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Deze motie is aangehouden tot nadere info;

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/LD-Motie-in-en-uitbreidingslocaties-1.pdf

MOTIE motie aangehouden
Raadsvergadering: 27 november 2018
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Voorstel inzake: uitvoering woningbouw 2018
Onderwerp: inbreidingslocaties grote kernen en uitbreidingslocaties kleine kernen
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 27 november 2018
Constaterende:
Dat de raad op 18 september 2018 de uitvoeringsnota woningbouw 2018 heeft vastgesteld;
Dat de gemeente Dinkelland actief stuurt op de ontwikkeling van inbreidingslocaties;
Dat het Koersdocument 2018-2022 in paragraaf 3.1.1. vermeldt, dat wordt ingezet op bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud;
Dat het strikte wooncontingent per kern is verdwenen;
Dat de huidige inbreidingsnota op dit moment diverse ontwikkelingen blokkeert;
Overwegende:
Dat er in veel kernen onvoldoende aanbod is voor sociale huur- en koopwoningen voor starters en ouderen;
Dat er in de verzorgingskernen veel inbreidingslocaties aanwezig zijn maar niet worden ontwikkeld;
Dat er bezorgdheid bestaat als het gaat om het concreet waarmaken van de ambitie zoals vermeld in het Koersdocument;
Dat de posities van inbreidingslocaties veelal in bezit zijn van marktpartijen, waardoor de gemeente slechts een beperkte invloed heeft op de ontwikkelingen, hetgeen ertoe leidt dat de “open” plekken niet of slechts op langere termijn ontwikkeld worden (bijv. Eurowerf nrd);
Dat in de kleinere kernen minder of geen inbreidingslocaties voorhanden zijn;
Dat de leefbaarheid in de kleinere kernen op korte en middellange termijn in het geding is;
Dat in veel kleinere kernen op korte termijn nagenoeg geen of onvoldoende uitbreidingslocaties beschikbaar zijn (oa Tilligte);
Dat de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties een voorwaarde is voor de leefbaarheid in de kleinere kernen;
Dat door aan de woningbehoefte in de kernen te voldoen het beschikbare woningcontingent wellicht gerealiseerd kan worden;
Spreekt uit:
Het essentieel te vinden dat kleine kernen leefbaar blijven, mede door voldoende beschikbare bouwlocaties op korte termijn;
Het essentieel te vinden dat inbreidingslocaties in de verzorgingskernen op korte termijn kunnen worden ontwikkeld;
Draagt het college op:
I. Voor 1 april 2019 in gesprek te gaan met ontwikkelaars/eigenaren van de diverse inbreidingslocaties om in kaart te brengen welke plannen voor 1 januari 2022 concreet tot ontwikkeling kunnen komen, en de raad over het resultaat van deze gesprekken te informeren;
II. De mogelijkheden te onderzoeken om deze locaties als gemeente eventueel in eigendom te verwerven;
III. Voor 1 juli 2019 met een raadsvoorstel te komen om de huidige inbreidingsnota conform de actuele ambities te wijzigen;
IV. Voor 1 april 2019 in kaart te brengen welke toekomstige uitbreidingslocaties op korte termijn ontwikkeld kunnen worden in de kleinere kernen, zodat de maximale behoefte aan bouwlocaties kan worden gerealiseerd;
V. De raad hierover voor 1 juli 2019 te rapporteren en te adviseren, zodat de raad hierover een besluit kan nemen;
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.