Oosterveld

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Geachte voorzitter.

Voor ons ligt het voorstel tot vaststellen  van het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied Landgoed het Oosterveld.

In de commissie zijn hierover diverse vragen gesteld en zijn er vragen en onduidelijkheden gebleven. In de afgelopen periode heeft ook de behandelende ambtenaar de nodige informatie verstrekt. Dank hiervoor.
Ook de wethouder heeft na de commissie vergadering nog nadere informatie verstrekt op vragen welke in de commissie onbeantwoord bleven.

Als raadslid hebben we een kaderstellende en controlerende taak. De kaderstelling voor landgoederen heeft  in het verleden plaatsgevonden, dus blijft over dat we ons nu beperken tot de controlerende taak.

Om deze taak uit te oefenen ben ik ter plaatse op het gesloten landgoed polshoogte gaan nemen en werd me in eerste instantie alle medewerking verleend. Vooral de informatie weergegeven in het concept raadsvoorstel en de informatie welke de wethouder in de commissie vergadering verstrekte wekte bij mij de nieuwsgierigheid op om op onderzoek uit te gaan.
Er is o.a. Een verzoek ingediend om het landhuis te herbouwen en de mogelijkheid te bieden het bouwperceel uit te breiden en iets te verplaatsen om een landhuis van meer allure te kunnen  realiseren. De fractie van Lokaal Dinkelland staat hier niet afwijzend tegenover om hieraan onder voorwaarden medewerking aan te verlenen. Als reden gaf de wethouder op dat het huidige landhuis in een erbarmelijke staat verkeerde en ook zouden hieraan bouwkundige rapporten aan ten grondslag liggen. Voor de zekerheid heb ik deze passage uit de commissievergadering nog eens geraadpleegd. De wethouder gaf in de commissie vergadering aan de situatie zelf te hebben beoordeeld en het gebouw niet graag zonder veiligheids voorzieningen durven te betreden.

Dit schetst mijn grote verbazing, ik werd keurig binnen gelaten en heb niets van een erbarmelijke situatie waar genomen. Sterker nog, het huis wordt bewoond en mede gebruikt als kantoor ruimte. Ik denk dat de wethouder het bezoek aan het landhuis heeft verwisseld met z’n mogelijke bezoek aan het spookhuis op de najaarskermis, maar wat hierover door de wethouder werd verteld is volledig onjuist. Zijn wij hier bewust onjuist geïnformeerd, of kletst de wethouder hier uit z’n ….? Kwalijk is het wel.

Na mijn bezoek werd ik door dhr. Van Heek gebeld, hij betreurde het mij niet gesproken te hebben en zou mij graag uitnodigen om tekst en uitleg te geven over zijn plannen en bedoelingen. Ik heb hem verzocht dit via de wethouder te plannen en dan ook raadsbreed. Verder pratend kwamen er toch wel wat apen uit de mouw. De heer van Heek was verbaast over de diverse vragen en opmerkingen in de commissie vergadering. De vragen van alle fractie’s over de gewenste openstelling en vastlegging daarvan, maar ook de opmerkingen en toezeggingen van de wethouder, dat het college hier kien op zou zijn en erop wil toezien dat hierover goede afspraken zouden worden gemaakt. Voorzitter, niets is minder waar.
De heer Van Heek was hierover zeer verbaasd en was stellig is zijn opvatting en stelde onomwonden, dat het hier om een gesloten landgoed gaat en het ook een gesloten landgoed blijft!!!!! Hoezo dan de toezegging van de wethouder en nog erger, de mail die we van de wethouder ontvingen over de beoogde openstelling en de afspraken die daarover gemaakt zouden worden en het voornemen van dhr. Van Heek. Niets is minder waar. Zijn wij hierover ook bewust of onbewust onjuist geïnformeerd?

Voorzitter de fractie van Lokaal Dinkelland wil over deze 2 ernstige voorvallen graag een nadere verduidelijking van de wethouder.

Verder gaf de wethouder aan er niet van uit te gaan dat de eigenaar van plan is om een volgende wijziging of ontwikkeling te willen doorvoeren. Helaas moeten we dan constateren dat de wethouder niet van de actualiteit op de hoogte is. De heer Van Heek gaf duidelijk aan dat dit maar een tussenstap is en hij meerdere plannen heeft met het landgoed. Bijna alle fracties hebben in de commissievergadering verzocht om alle plannen zoveel mogelijk samen te voegen en in een keer ter behandeling aan de raad voor te leggen. Of kiest dhr. Van Heek hier bewust voor een stappenplan? Hij heeft aangegeven en hierover hebben we al eerder deze zomer in TC Tubantia kunnen lezen dat de eigenaar er mogelijk een groot hippisch centrum wil vestigen en een natuur begraafplaats. Dus plannen in overvloed, maar waarom niet alles gelijktijdig.

De fractie van Lokaal Dinkelland verzoekt de wethouder dan ook om een afspraak te regelen met de eigenaar en de raad om tekst en uitleg te krijgen over de plannen voor het gehele landgoed Oosterveld, en we niet telkens een deelplan krijgen te beoordelen.
Wellicht moeten we ons dan nu ook afvragen of verdere behandeling vanavond wel zinvol is.

We hebben hier met een ondernemer te maken die niet schroomt om zijn plan door te drukken. We hebben dat onlangs met de rood voor rood regeling op het landgoed meegemaakt, waar op basis van onjuiste voorstelling van zaken, de raad met geringe meerderheid heeft ingestemd met de regeling. Nu dit plan, waar we nogal om medewerking worden gevraagd, zonder dat hier ook maar iets tegenover staat. En zo zullen er dan nog meer volgen.

En wat als we niet snel meewerken? Gooit dhr. Van Heek dan dezelfde wapens in de strijd als hij vorig jaar hanteerde in de Gem Losser, waar hij het Kolkersveld met prikkeldraad afsloot, omdat hij met de gemeente niet snel genoeg tot overeenstemming kon komen. Afsluiten hoeft hier niet meer, want dat is reeds het geval, maar waarom dan wel meewerken?

Terecht worden enkele omissies gecorrigeerd, maar de fractie van Lokaal Dinkelland geeft er de voorkeur aan om niet mee te werken aan de bestemming wijziging van het agrarische perceel grenzend tussen het landgoed en het spoor. Wij zien hierin geen enkele noodzaak en het zou een ongewenst en onjuist gebruik legaliseren, iets wat zeer onwenselijk is en waartegen juist zou moeten worden opgetreden.

Kortom voorzitter, de fractie van Lokaal Dinkelland heeft op dit moment veel bedenkingen om dit plan nu verder in behandeling te nemen en vindt daarnaast dat de wethouder nog wel iets heeft uit te leggen. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de mening van de andere fracties hierover. Tot zo ver in eerste termijn.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.