Singraven

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

ROOD VOOR GROEN SINGRAVEN.

We hebben dit dossier 2 keer in de commissie vergadering besproken en voor ons is het verre van een hamerstuk. Het is een regeling welke behoorlijk ingrijpend is voor de omgeving, een primeur waar het gaat om het ontwikkelen van 7 woningen in het buitengebied en ook een forse hypotheek legt op het beschikbare wooncontingent voor het buitengebied van Denekamp tot 2024.

Lokaal Dinkelland is echter ingenomen dat de leden van de raad bij de vorige raadsvergadering hebben ingestemd met het doorschuiven van dit agenda punt naar vandaag, aangezien er op een later tijdstip nog relevante informatie beschikbaar kwam. Dank daarvoor.

– Vooraf willen wij vermelden dat het Singraven een parel van een landgoed is, waar we allemaal van kunnen genieten en wat we moeten koesteren. Ook de Edwina van Heek Stichting verdiend de complimenten, vooral op de wijze waarop zij de laatste jaren het beheer, maar ook de toegankelijkheid heeft verbeterd. Echter plaatsen wij enkele kanttekeningen bij het voorliggende bestemmingsplan.

De aanleiding en reden tot het ontwikkelen en van toepassing verklaren van de rood voor groen regeling op landgoed het Singraven ligt niet gelegen in het feit dat de Edwina van Heek Stichting armlastig is, in tegendeel, de St. EvH bezit een aanzienlijk Stamkapitaal om landgoed het Singraven in goede staat te ontwikkelen en te houden. Ook de kosten die daarmee gemoeid zijn, zouden wel eens aanzienlijk lager kunnen zijn dan in de begroting van de projectenlijst is aangegeven. We betreuren dat een dergelijk fictief en onjuist beeld is geschetst en de gemeente dit zonder te toetsen heeft overgenomen.
Echter de vraag is of dat in deze relevant is. De rood voor groen regeling staat voor een ieder ter beschikking en er is een bijzondere regeling voor landgoederen met een bepaalde oppervlakte welke een grote cultuur historische waarde hebben. Hieraan voldoet het Singraven. Echter de te realiseren woningen moeten passen in de woonvisie van de gemeente Dinkelland.

In het bestemmingsplan wordt melding gemaakt dat de te realiseren woningen voldoen aan de woonvisie van de gemeente. Daar denk de fractie van Lokaal Dinkelland geheel anders over. Deze woningen voldoen niet aan de strategische agenda wonen en leven, zoals vermeld in het nieuwe coalitie akkoord.
Nee, deze woningen voorzien niet in de eigen woningbehoefte
Nee, deze woningen zijn niet bestemd voor starters of senioren
Nee, deze woningen behoren niet tot de toegankelijke en realistische woningbouw vraag.
Deze woningen zijn niet voor Henk en Ingrid uit Dinkelland, maar voor Roderick en Claire uit `’t Gooi.
We betreuren dat de te realiseren woningen van het wooncontingent afgaan wat aan Dinkelland is toegewezen. Dus ten koste gaat van mogelijk te bouwen woningen in Lattrop, Tilligte, Saasveld, Rossum of noem maar op. Daarnaast is het de vraag of de inwoners van Dinkelland deze woningen daar wenselijk achtten en is hier ruimte gegeven aan de inbreng van de inwoners waar ook de nieuwe coalitie zoveel waarde hecht?

Daarnaast sluit het voorliggende plan precedent werking niet uit. Elders gerealiseerde landgoederen, welke mogelijk een tekort in de exploitatie hebben zouden dien overeenkomstig extra nieuwe natuur kunnen aanleggen en daardoor een extra woonbestemming kunnen aanvragen.

De bouwlocatie erve Schiphorst aan de Schiphorstdijk is zeer prominent en beeldbepalend, had hier niet een meer aan het zicht onttrokken locatie voor gevonden kunnen worden, conform de woonvisie rood voor groen en het beeldkwaliteitsplan? Lokaal Dinkelland geeft dan de voorkeur aan bebouwing aan de rand van het landgoed en zijn daarvoor de 5 woningen op erve Olde Sonderhuis en Grobbe niet voldoende of kunnen ze daar aan toegevoegd worden? Hoe denken de coalitie fracties hierover?

In de overeenkomst van 20 december 2016 is overeengekomen dat de projecten op de projectenlijst door de St EvH zullen worden uitgevoerd. Echter is onvoldoende gewaarborgd hoe deze projecten exact worden uitgevoerd. Vb: er worden nieuwe wandel en fietspaden aangelegd en deze worden opengesteld. Duidelijk moet worden vastgelegd dat dit de paden zijn welke zijn aangemerkt in het bijlagenboek onder hoofdstuk 6 overzicht op pag 37 of 38 van het bestemmingsplan en dat deze permanent worden opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang! Op deze wijze kunnen wij de bezoekers en inwoners van Dinkelland garanderen dat er een meerwaarde voor de medewerking aan deze regeling wordt gegarandeerd. Tevens ontstaat er dan vanaf museum `Natura Docet over het Singraven via de Hunenborg en de Voltherbroek een wandelnetwerk, wat een meerwaarde heeft voor de steeds belangrijker wordende toeristische sector.
Aangezien deze voorwaarden onvoldoende in de gesloten overeenkomst met de St EvH zijn vastgelegd, willen wij aan het voorliggende bestemmingsplan een motie inbrengen.

https://lokaaldinkelland.nl/?p=5118&preview=true

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/v1/embed/Gemeenteraad – 29 May 2018 – Raadzaal – Archief/start/1579/stop/1947/dinkelland_1/2018-05-29-19-17-56-Gemeenteraad_1.mp4

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.