Vragen betreffende Huishoudelijke hulp

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Naar aanleiding van het artikel in de TC tubantia omtrent uren die onterecht gekort zijn op de huishoudelijke hulp in de gemeente Twenterand willen we onze zorg uitspreken met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Dinkelland

De jurist die het echtpaar in Vriezenveen in het traject heeft begeleid stelt heel duidelijk dat maatwerk een verantwoordelijke taak van de gemeente is. De gemeente moet dat leveren wat nodig is. En niet mensen door middel van voucher of andere acties extra uren in laten kopen.

De Centrale raad van Beroep heeft de gemeente een stevig tik op de vingers gegeven: Het beleid van de gemeente Twenterand was al jaren in strijd met de wet. Maatwerk wordt door de gemeente Twenterand anders ervaren als bij de Centrale Raad van Beroep?

Voorzitter, ik neem aan dat de wethouder zich net zoveel zorgen maakt als wij. En niet alleen om het bureaucratisch monster dat met alle bezuinigingen boven ons hoofd heeft gehangen en er nog steeds hangt, maar zorgen omdat er mensen misschien te kort zijn geschoten in de ondersteuning die zij nodig hebben gehad, waar ze eigenlijk recht op hadden en wat door het bureaucratisch monster over het hoofd is gezien.

Immers, de 13 samenwerkende gemeente, zoals u in de commissievergadering van maart 2017 heeft aangegeven, trekken samen op voor wat betreft het beleid en de inkoop op het gebied van Huishoudelijke ondersteuning. Het Dinkellands sausje is de wijze waarop de keukentafelgesprekken worden gevoerd.

Voorzitter, de wethouder gaf in die commissievergadering ook aan dat nadat we 40% gekort zijn door het rijk en we daarbij moeten voldoen aan het eisen van de centrale Raad van Beroep, gelukkig weinig mensen zijn die problemen ervaren, over het algemeen tevreden cliënten en niet minder zorg zullen leveren.

Onze vragen aan de wethouder zijn nu:

  • Hoe wordt de zorg ervaren door onze inwoner nu er opnieuw keukentafel gesprekken zijn gevoerd?
  • Zijn er cliënten die klachten of bezwaren hebben omtrent de invulling van de huishoudelijke ondersteuning met betrekking tot de tijdsregistratie?
  • Hoeveel clienten hebben tijd moeten inleveren mbt huishoudelijke ondersteuning nu alles geregistreerd wordt in minuten?
  • Zo ja, om hoeveel tijd gaat dit?
  • Hoeveel gaat u in 2018 bezuiniging op de uitvoering in de huishoudelijke ondersteuning?
Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.