Vragen WOZ waarde bepaling recreatie terreinen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Vraag fractie Lokaal Dinkelland inzake WOZ-waarde bepaling recreatie terreinen.

De fractie van Lokaal Dinkelland heeft van meerdere recreatieterrein eigenaren(campingeigenaren) vragen gekregen over de procedure welke gevolgd wordt bij de bepaling van de WOZ waarde van hun terrein.
De eigenaren ontvangen een uitgebreid inventarisatie formulier met een toelichting. Echter de informatie waarom wordt gevraagd wekt enige verbazing bij ons. Het gaat dan niet alleen om onroerende accommodatie voorzieningen, maar specifiek ook om financiële en bedrijfseconomische gegevens, zoals aantal werknemers, omzet gegevens, kostenposten en cashflowgegevens. Daarnaast wordt de eigenaar nadrukkelijk verplicht het inventarisatie formulier voor akkoord door een accountant te laten ondertekenen. Zie ook de bijlagen.

Onze vragen zijn:

1.Kan de wethouder nader toelichten waarom naar deze gegevens wordt gevraagd?
2.Maken de financieel-economische gegevens onderdeel uit van de WOZ- waarde van een recreatie terrein?
3.Zo ja, waarom geldt dit dan niet voor talrijke andere sectoren?
4.Zo nee, waarom wordt er dan naar gevraagd?
5.Ondernemers worden op kosten gejaagd en verplicht deze informatie te verstrekken, is dit niet een inbreuk op de privacy van de ondernemer en heeft de gemeente het recht om inzake de WOZ-waarde hiernaar te vragen?
6.Is de wethouder van mening dat dit een onwenselijke situatie is, welke z.s.m. moet worden beëindigd en de gemeente de onterecht gemaakte kosten aan de recreatie ondernemers vergoed?
Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.