Voorstel-inzake-amendement-over-subsidiering-maatschappelijk-vastgoed

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws
Voor ons ligt ter besluitvorming het gewijzigde voorstel inzake het amendement over
subsidiëring maatschappelijk vastgoed.
Afgelopen dinsdag hebben we dit in de commissie al uitgebreid behandeld. Duidelijk is dat er geen meerderheid is om het amendement in heroverweging te nemen. Daarna ontstond er onduidelijkheid over de uitvoering van punt 2 igv herbevestiging van het amendement.
Het college is te prijzen dat men de onduidelijkheid daarover de afgelopen week heeft aangepast en voor vandaag het aangepaste voorstel ter besluitvorming voorlegt. Ook al is dit misschien in strijd met de verordening, de fractie van Lokaal Dinkelland waardeert deze praktische snelle gang van zaken boven het excuus van: zorgvuldigheid gaat boven snelheid, een argument dat vaak wordt gebruik om een besluit uit te stellen of onnodig te vertragen. Chapeau.
Eigenlijk hadden we nu over een structurele dekking voor deze subsidie moeten besluiten,
maar het college stelt voor dit een jaar door te schuiven en de dekking voor 2020 ook uit de Ribam te halen. Een voorstel waar wij als fractie van Lokaal Dinkelland mee kunnen instemmen, maar om ook voor de extreem hoge perceptie(proces) kosten van € 48k een dekking vanuit de Ribam te halen gaat ons (nu nog) te ver. De 48k voor het uitvoeren van deze subsidie maatregel zijn niet te verdedigen en het college zal zich moeten afvragen of hierbij iets schort aan de efficiency.
College heeft wel ruimte binnen de OZB baten (3 ipv 2% € 63k), maar maakt andere keuzes.
Onder evaluatie meldt het college dat het effect in 2020 wordt gemonitord, wij horen graag van de wethouder wat hij gaat monitoren en hoe? In elk geval zien wij graag een nauwkeurige nacalculatie van de bestede uren tegemoet.
Ter verduidelijking: in het nieuwe voorstel staat 118k en 114k als uitvoeringskosten.
Voorzitter we zouden dit graag gewijzigd zien, we hebben het over een subsidie van 70k en de overige lasten zijn uitvoeringskosten, waarvan acte.
Een veel goedkopere uitvoeringsmaatregel zou zijn om een externe partij voor naar verluid ca 10 K.  de opdracht te geven om de subsidie verwerking uit te voeren. Geeft in elk geval een besparing van ruim € 35k op het college voorstel.
Mocht hiervoor geen meerderheid zijn dan stellen we voor dat het college eerst met een kosten onderbouwing voor de uitvoeringskosten in 2020 komt, voordat wij goedkeur geven aan het voorstel om ook de uitvoeringskosten voor 2020 van € 48k vanuit de Ribam te dekken.
De totale kosten voor dit amendement komen op € 118k. Het bijzondere daaraan is dat dit bedrag hoger is dan de totale OZB aanslagen voor deze groep. Is dan gehele kwijtschelding in een vorm van subsidie niet voordeliger en dan bespaart dit ook nog eens ambtelijke inzet? Zo blijft er minder aan de, zo verguiste, strijkstok hangen. Zeer opmerkelijk en ik hoor graag wat de andere fracties hier van vinden. Het zou in elk geval een extra waardering zijn voor onze vrijwilligers die een o zo belangrijke bijdrage leveren aan onze participatie maatschappij.
Ik hoor graag de mening van het college en de andere fracties over deze voorstellen

De aanpassing vindt u bij vergaderpunt 4 via onderstaande link

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/12-november/19:00

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.