Spoedeisende hulp Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media, Moties

De zorg is in het geding en daarmee de veiligheid van onze inwoners. Op 1 januari a.s. sluit de post voor spoedeisende hulp in Oldenzaal. Dat is een feit en daar kunnen wij niets meer aan veranderen. De bevolking roerde zich en kwam in actie; er zijn in hele korte tijd duizenden protesthandtekeningen verzameld. De politiek heeft van alles geprobeerd maar de werkdruk van onze huisartsen was te hoog vanwege de problemen rond de bezetting van de diensten die zij moesten draaien. En ook financieel bleek het niet haalbaar om de spoedpost open te houden.

Daarmee is voor de hulppost het doek gevallen en stopt het.

Het is buitengewoon jammer dat wij als politiek niet de mogelijkheid hebben gekregen om met wat extra tijd te kijken naar alternatieven om sluiting te voorkomen. De tijd was daarvoor te kort. Voorzitter, wij als Raad hebben in dit dossier samen opgetrokken om het tij nog keren. Er zijn meerdere gesprekken geweest met diverse partijen, er zijn in Provinciale Staten vragen gesteld en ook de Tweede Kamer heeft aan de bel getrokken.

Door het sluiten van de hulppost is de afstand naar zorg in de avond, nacht en weekend letterlijk op afstand komen te staan. Voor grote gebieden van onze gemeente houdt dat in dat inwoners tot 1 uur onderweg zijn naar de dichtstbijzijnde eerste hulp. Dat vinden wij onacceptabel. Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen én zijn met zorg op een aanvaardbare afstand. Daarom voorzitter willen wij, alle partijen vertegenwoordigd in deze raad, een motie indienenom het college op te roepen alternatieven te onderzoeken, dan wel te laten onderzoeken, zodat voor onze inwoners de zorg dichtbij blijft en het gevoel én de wetenschap aanwezig is dat de gezondheid en veiligheid in onze gemeente geborgd is.

 

MOTIE

Raadsvergadering:29 oktober 2019

Agendapunt:​​vreemd aan de agenda

Onderwerp:            Huisartsenspoedzorg

Indiener(s):                Lokaal Dinkelland, CDA, VVD, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 29 oktober 2019

Constaterende

Dat de Huisartsenpost in Oldenzaal per 1 januari 2020 gaat sluiten;

Dat dit belangrijke consequenties heeft voor de inwoners van Dinkelland;

Overwegende

Dat de aanstaande sluiting reden is voor grote bezorgdheid over de bereikbaarheid van huisartsenspoedzorg voor de inwoners van Dinkelland;

Dat hiervoor naar verantwoorde alternatieven gezocht moet worden;

Dat een nader te onderzoeken alternatief zou kunnen zijn: de EUREGIO-KLINIK in Nordhorn;

Spreekt uit

Het essentieel te vinden dat op korte termijn wordt onderzocht of de EUREGIO-KLINIK te Nordhorn voor de spoedzorg voor de inwoners van Dinkelland een haalbaar en realistisch alternatief is voor de huisartsenpost Oldenzaal;

En roept het college op

1. Op korte termijn het overleg aan te gaan om de (on)mogelijkheden, draagvlak en uitvoerbaarheid  te onderzoeken van de optie: onderbrengen spoedeisende huisartsenpost  bij de EUREGIO KLINIK te Nordhorn.
2. Daartoe overleg te voeren met in ieder geval

de huisartsen in Dinkelland;

de zorgverzekeraars

de Euregio

3. De raad in december 2019 te informeren over de resultaten van bovengenoemd overleg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Dinkelland, A. Zwiep

Fractie CDA, E. Hemmer​​

Fractie VVD, J. Poffers

Fractie Burgerbelangen Dinkelland, F. Maathuis

Fractie GroenLinks, W. Schouten

Fractie PvdA, C. Severijn

Dit bericht is geplaatst in Media, Moties

Reacties zijn gesloten.