Schriftelijke vragen Uitspraak Raad van State inzake het PAS

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Woensdag 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Kort gezegd, de Raad van State zet een streep door soepele stikstofnorm. De raad verbiedt de overheid om boeren en andere bedrijven en instanties nog milieu vergunningen te verlenen op basis van de verwachte, en niet wetenschappelijk onderbouwde, toekomstige vermindering van hun stikstof en ammoniak uitstoot. Deze uitspraken en de nog te verwachtten uitspraken hebben grote gevolgen voor de agrarische sector, maar mogelijk ook voor bestemmingsplannen van nieuwe wegen en bedrijven terreinen in de gemeente Dinkelland.

De fracties van het CDA en Lokaal Dinkelland hebben de volgende vragen aan het college:

 1. Worden er in onze gemeente agrarische bedrijven, welke een vergunning hebben ontvangen of een aanvraag daarvoor hebben ingediend, getroffen door deze uitspraak?
  Zo ja, hoeveel, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?
 2. Worden in Dinkelland andere bedrijven of instanties getroffen die op basis van toepassing van het PAS een vergunning is verleend of hebben aangevraagd?
  Zo ja, hoeveel, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?
 3. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor verstrekte of beoogde bestemmingsplannen van overi-ge bedrijven terreinen?
  Zo ja, waar en wat zijn de gevolgen?
 4. Hoe verhoudt de uitspraak zich tot de ontwikkeling van de rondweg Weerselo?
 5. Wat zijn thans de gevolgen van deze uitspraak voor de natura 2000 gebieden en de bedrijven in de omgeving van deze gebieden? En in het bijzonder de beheerplannen die in ontwikkeling zijn voor deze Natura2000 gebieden.
 6. In hoeverre worden gedupeerden in de gemeente geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak? En welke rol ziet u daarin voor de gemeente Dinkelland?
 7. Hoe trekt u samen op met andere gemeenten en de provincie Overijssel om de gevolgen van de uitspraak in kaart te brengen?

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

 

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte

Fractie CDA Dinkelland, Arie Mentink

 

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Vragen

Reacties zijn gesloten.