Voorstel inzake intentieovereenkomst Openlucht museum Ootmarsum

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter we zijn zeer content dat de burgemeester uitvoering van de motie van 29 januari jl. zo voortvarend heeft opgepakt. Dit getuigd van bestuurlijke daadkracht, en realiteitszin, wat we in dit dossier de afgelopen jaren hebben gemist.

Het doet ons ook deugd dat de college partijen die tot het laatst toe tegen behandeling van dit dossier waren, tot inzicht zijn gekomen dat we hiermee op het verkeerde spoor zaten en zich unaniem achter de ingediende motie hebben geschaard.
Ik zeg maar zo “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. Bijzonder was dan ook te zien hoe één van deze partijen op sociaal media het geduld niet kon opbrengen om haar blijdschap aan de buitenwereld kenbaar maakte.

Kort gezegd zijn we dan ook zeer blij dat de oppositie in deze niet is gezwicht voor de adviezen van de college partijen en uiteindelijk hun achter deze koerswijziging heeft gekregen. Een compliment aan de collegepartijen is hier zeker op z’n plaats, en dit is geen politiek, maar echt gemeend. Waar de pers nogal eens probeert het vuurtje op te stoken en wij allen daar ook wel eens aan meedoen, heeft hier de politiek in Dinkelland een prachtig resultaat behaald en dat mag ook wel eens worden gezegd.

Enige smetje op het geheel is jammerlijk dat dit in beslotenheid heeft plaatsgevonden, maar daar is achter de schermen al het nodige over gezegd en alle partijen zijn ervan doordrongen, dat dit in de toekomst tot een minimum moet worden beperkt.

Voor al die vrijwilligers is dit natuurlijk van groot belang, dat er een zware hobbel is genomen en men weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken. Niets is demotiverende dan vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een zaak, door haar eigen gemeente worden tegengewerkt, of in elk geval dat gevoel hebben.
Daarnaast is het voortbestaan van het openlucht museum voor Dinkelland en in het bijzonder voor Ootmarsum van groot belang. Het is dan ook een visie die hieraan ten grondslag moet liggen wat het ons waard is en wat we voor zo’n museum over hebben.
Met jaarlijks 40.000 bezoekers is dit veruit de grootste trekpleister in de gemeente.

Voorzitter, de tekst van de motie en de intentie overeenkomst loopt niet geheel parallel, maar zeer tevreden zijn wij dat de gemeente en het OLM in de intentie overeenkomst reeds een stap verder gaan en waarvoor wij vandaag het college mogelijk opdracht geven om het hoger beroep per direct en onvoorwaardelijk in te trekken. Zou de burgemeester dit willen bevestigen en willen bevestigen dat hiermee alle juridische procedures van de baan zijn? Dus ook logischerwijs de procedure tot zekerheidstelling, omdat dit niet in het raadsvoorstel wordt genoemd, maar juridisch geen grond heeft als het hoge beroep wordt ingetrokken.

Voorzitter, daarnaast hebben we nog de vraag aan de burgemeester of de betalingsverplichtingen richting het OLM doorlopen, zoals voorheen beoogd?
Verder horen we graag of er al actie is ondernomen om een onafhankelijke deskundige aan te stellen? En zo ja, wie? Ik stel de vraag maar, want de vaart zit er nu in en het mag duidelijk zijn dat ons dit. Zeer aanspreekt.
Afgesproken is dat gestreefd wordt om het privatiserings proces binnen een half jaar af te ronden. We nemen aan dat dit proces en dus dit dossier namens het college uitsluitend en alleen door de burgemeester wordt behandeld. Graag zouden we dit bevestigd hebben.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.