Ingebrachte motie LD – communicatie met belanghebbenden

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws
Voorzitter,
Voor ligt het vaststelling bestemmingsplan Nordhornsestraat, Denekamp.
Voorzitter, vanwege het feit dat dit plan om moverende redenen geen doorgang kan vinden verzoekt de fractie van Lokaal Dinkelland om dit voorstel van de agenda te halen en te vernietigen.
Moverende redenen hiervoor zijn:
  •  het voorstel druist in tegen voorgaande genomen gemeentelijke besluiten beginnend op d.d. 9 april 1996
    Waarin staat vermeld dat alle industrie ontsloten dient te worden via de randweg
    Waarin staat dat de Sombeekweg afgesloten dient te worden
    Waarin staat wat de mogelijkheden zijn op ruime afstand van de huiskavels
  • Het voorstel druist in tegen de toekomstige omgevingswet, waarin de omgeving moet instemmen met ontwikkelingen die haar betreffen en die passen binnen het vigerende vastgestelde beleid en de daarbij behorende besluiten alsook het besluit d.d. 9 april 1996.
  • Gelet op vorenstaande lijkt het niet meer dan evident dat behandeling een onmogelijkheid is evenals de vaststelling.
Tevens zij opgemerkt dat de ontsluiting van bedrijven gericht moet zijn op de randweg en dat een ontsluiting van bedrijven op de Nordhornsestraat niet mogelijk is. Zoals ook is vastgesteld in het besluit van 9 april 1996. Met terugwerkende kracht zal hieraan gevolg dienen te worden gegeven om niet in strijd met eigen beleid en planvorming te komen.
 
Tot zover voorzitter.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/LD-Motie-Nordhornsestraat-27-10-20.pdf

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.