Ingebrachte motie LD – communicatie met belanghebbenden