Motie Borstonderzoek vrouwen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voor ons ligt de motie Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Namens bijna alle partijen uit deze Raad dien wij deze motie in.

Waarom deze motie. Het is landelijk beleid en eigenlijk niet ons pakkie an, maar wij zijn van mening dat dit zeer zeker aan ons is. Wij zijn als volksvertegenwoordigers mede verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

Met deze motie willen wij een stevig signaal afgeven dat het onderzoek ipv iedere 2 jaar nu iedere 3 jaar te laten plaats vinden. Landelijk beleid kan pas gemaakt worden als het breed gedragen wordt en dat kunnen we bij deze aanpassing niet toestaan, Binnen het sociaal domein stimuleren we op allerlei gebieden de positieve gezondheid van onze inwoners en doen er alles aan om ongezonde leefstijl uit te sluiten door inzet van preventieve maatregelen. Nu gaan we landelijk minder inzetten op preventie. Dit vinden wij onacceptabel. Ieder jaar vallen er landelijk 7000 vrouwen uit bij het onderzoek. Preventie is in deze van heel groot belang. Tijdig opsporen van deze verschrikkelijke ziekte. 1 op de 7 vrouwen worden getroffen door Borstkanker. In Nederland is er een grote vooruitgang geboekt dit mede door de goede preventieve zorg.Vrouwen die regelmatig meedoen aan het onderzoek hebben volgens het RIVM 50% minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen.

Corona heeft voor het bevolkingsonderzoek ook al impact gehad. Afgelopen jaar is er bijna geen bevolkingsonderzoek geweest. Dat op zichzelf is al een stille ramp.

En dan nu deze maatregel. Ipv de leeftijd van 50 te verlagen naar 35 wordt nu de tussentijd tussen de onderzoeken langer.

Dit signaal vinden wij nodig. We kunnen dit gewoonweg niet accepteren.

Wij hopen dat dit signaal brede steun in het land krijgen.

 

MOTIE
Raadsvergadering 15 december 2020
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: borstonderzoek vrouwen
Indieners: fractie CDA, Burgerbelangen Dinkelland, PvdA, VVD, Lokaal Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 15 december 2020

Constaterende

Dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;
Dat als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;
Wenselijk zou zijn om ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar.
Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire
volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben;

Overwegende

Dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;
Dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze voorziening gebruik maken;
In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter.
Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

Spreekt uit

Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt;

Overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar.

Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden overgebracht naar de staatssecretaris;

Roept het college op

Er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo  consequent mogelijk wordt toegepast;
Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de 2 de Kamer bekend te maken.

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie CDA Elke Klunder
Fractie Burgerbelangen Dinkelland Fons Maathuis
Fractie PvdA Cel Severijn
Fractie VVD Marcel Tijink
Fractie Lokaal Dinkelland Annette Zwiep-Rosens

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.