Voorstel-inzake-vaststellen-grondcomplex-en-exploitatie-Denekamp-Oost-en-Saasveld-De-Lenne

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter voor ons ligt het voorstel inzake vaststellen grondcomplex en -exploitatie Denekamp Oost en Saasveld de Lenne.

Inhoudelijk gaan we er niet op reageren en had het als hamerstuk behandeld mogen worden, maar de fractie van lokaal Dinkelland heeft gevraagd om het als bespreekstuk te behandelen en dit betoog mag u ook als stemverklaring zien.

De fractie van Lokaal Dinkelland kan instemmen met dit voorstel en wil het college complimenteren dat men ook in Denekamp en Saasveld uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar heeft. Het college heeft nu voor de meeste kernen bouwlocaties beschikbaar, de vraag is en blijft of hiermee ook aan de behoefte kan worden voldaan voor starters en senioren.

Waar ook niet aan wordt voldaan is dat het college zich totaal niet houdt aan het college akkoord en hiermee de inwoners van Dinkelland een rad voor ogen draait door te zeggen dat men kiest voor inbreiding boven uitbreiding. Het tegendeel is waar en dat mag dit college zwaar worden aangerekend. Men roept veel en doet maar, wat hun pad komt, maar volgt op dit vlak totaal niet hetgeen is afgesproken in het door de raad aangenomen coalitie akkoord. Onlangs toen de mogelijke ontwikkeling van de Böggelskamp ter sprake kwam gaf de wethouder zelfs aan dat deze inbreidings locatie geen haast had, omdat we ook nog Denekamp Oost hebben. Dus uitbreiding boven inbreiding, terwijl we weten dat er rond de 50 gegadigden zijn om binnen de kernen een inbreidingslocatie te ontwikkelen, maar dat conform het huidige beleid niet kan. Zeer slecht ook dat het college hiermee haar eigen belang boven dat van de inwoners stelt, dit is sterk af te keuren.

Ook de volgorde is opmerkelijk en verkeerd in de ogen van de fractie van Lokaal Dinkelland. Er hoort eerst een bestemmingsplan te zijn en daaraan hoort een exploitatieplan gekoppeld te worden. Als we straks een bestemmingsplan krijgen voorgelegd en we willen het wijzigen zullen we met de argumentatie om de oren worden geslagen dat dit niet kan, omdat het niet past binnen de door de raad aangenomen grondexploitatie. Ammehoela

Het college had al lang met de gewijzigde nota inbreidingslocaties moeten komen. (Dat het snel kan zien we nu wel, er is nog maar een kladschets aanwezig van dit voorstel of de wethouder komt er al mee naar de raad.) We hebben over de inbreidingsnota in december 2019 en januari 2020, ja een jaar geleden, informeel hierover gesproken met het doel om snel met een gewijzigde en gewenste nota te komen. Opmerkelijk dat het CDA dan 2 maanden later nog komt met input die op sommige punten tegenstrijdig is met hetgeen in de 2 sessies naar voren is gekomen maar wel in de concept nota is terug te vinden. Wie heeft hier het initiatief genomen om deze nagekomen input te leveren? Laat onverlet dat we wel willen instemmen met dit voorstel maar van de wethouder de bevestiging willen hebben dat hij voor maart 2021 met de gewijzigde nota inbreidingslocaties naar de raad komt.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.