Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws
Voor ligt het bestemmingsplan Hopmanstraat.
Op deze gemeentelijke locatie is de gemeente van plan om bouwkavels te realiseren voor starters en senioren. De doelgroepen waarbij de woningbehoefte binnen de kernen het aller grootst is.
Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat deze kavels dan ook echt voor deze doelgroepen bestemd worden. Wij waren in de veronderstelling dat dit namelijk ook het geval zou zijn voor de ontwikkeling van het Hoikinck in Weerselo, maar zoals we nu zien worden hier geen woningen voor starters gebouwd en zijn ze voor sommige ouderen ook niet betaalbaar. Graag ontvangen wij van de verantwoordelijk wethouder de toezegging dat deze twee doelgroepen met deze kavels wel bediend worden.
Ook willen we graag nog even aandacht voor het feit dat de gemeente hier optreedt als projectontwikkelaar. Een gegeven waar veel partijen in deze raad moeite mee hebben en waarvan we hopen dat er met dit project een einde aan gekomen is. Wij horen graag hoe andere fracties hier tegen aan kijken. Lokaal Dinkelland hoort ten aanzien hiervan graag het standpunt van de andere partijen maar ook van het college.
Zojuist is de nota inbreidingslocaties behandeld. Lokaal Dinkelland is erg blij dat deze nota er nu eindelijk is al heeft deze lang op zich laten wachten. En we scharen dit project van de gemeente ook onder deze nota. Op de plek wordt oude bebouwing verwijderd, er wordt groen verwijderd, er wordt gesaneerd en herverkaveld. Hierdoor wordt gelegenheid tot woningbouw geboden. Onze fractie spreekt uit dat dit het voorbeeld en het startsein mag zijn voor het ontwikkelen van heel veel inbreidingen op al die loze plekken en plekjes die er op dit moment aanwezig zijn binnen de bebouwde kommen van onze kernen. Opdat we zuinig en zorgvuldig met beschikbare openbare ruimte omgaan en niet onnodig ons buitengebied hoeven aan te tasten.
Voorzitter, tot slot, Lokaal Dinkelland hoopt dat de kavels vlot kunnen worden uitgegeven aan de doelgroepers waarvoor ze zijn bedoeld en dat er heel snel nog heel veel kavels meer binnen de bebouwde kom zullen volgen voor diezelfde doelgroepers, zodat onze jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in onze dorpskernen.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.