Vragenhalfuur – Kop van de Eurowerft

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Vragen

Voorzitter,

Naar aanleiding van de antwoorden die de wethouder afgelopen commissievergadering gaf op vragen van de fractie GroenLinks betreffende “de kop Eurowerft” hebben we aanvullende vragen.

Op 28 januari 2020 hebben de fractie PVDA, GroenLinks en wij zelf, lokaal Dinkelland, een motie ingediend met als onderwerp: Huisvesting op Leegstandlocaties.  Kort samen gevat riepen we hier het college op om prioriteit te geven op het inzetten en realiseren van passende woningen en woonruimtes voor jongeren en senioren op de ontstane leegstandlocatie, “voormalige Maddog” en de “kop van de Eurowerft”.

Deze motie is na een flinke discussie ingetrokken omdat de Wethouder aangaf en beloofde om hier prioriteit aan te geven en zijn best de doen hiervoor, en dat een motie daarvoor niet nodig was. Dat is mooi dus. Een belofte van de wethouder.

Wat schets onze verbazing op de vragen van GroenLinks afgelopen  commissievergadering over vragen betreffende de plannen bij de “Kop van de Eurowerft”. Er worden geen woningen gerealiseerd en er is blijkbaar ook geen moeite gedaan door het college zoals eerder beloofd . De reactie van de wethouder: “Tja, als de eigenaar van de locatie daar geen woningen wil bouwen, dan is dat aan de eigenaar!”

Dit bevreemd ons toch ten zeerste. Op 28 januari 2020 is toegezegd dat de wethouder er alles aan zou doen, zich ontzettend in zou gaan zetten om in gesprek te gaan om woningbouw te realiseren met gevolg dat we de motie daarop hebben ingetrokken. Daarom voorzitter de volgende vragen;

Welke gesprekken zijn er gevoerd met de huidige eigenaar van de Kop van de Eurowerft en wat is daaruit gekomen?

De huidige eigenaar van de kop van de Eurowerft geen belang om woningen boven de winkel te bouwen zo hebben we eerder begrepen. 1 van  de redenen is, dat ze dan ook extra parkeerplaatsen moeten aanleggen maar dat ze hebben aangegeven deze zelf nodig te hebben. Welke oplossing heeft de Wethouder aangedragen om toch woningbouw te kunnen realiseren. Bestaat bijvoorbeeld het parkeerfonds nog? Is er een alternatieve locatie voor het parkeren aangewezen?  Is er een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld een parkeergarage aangeboden?

Zo nee, waarom niet? U had immers toegezegd om u hiervoor in te spannen.

Zo ja, waarom hebben we hier niets van vernomen om hier ook in mee te denken.

Bent u alsnog bereid om in gesprek te gaan met de huidige eigenaar om alsnog tot het uiterste te gaan om  daar woningbouw te realiseren en  ons over de uitkomsten te informeren?

Zoals we in de wandelgangen hebben vernomen is het nog lang niet zeker dat de huidige eigenaar op die plek een supermarkt kan realiseren. Als dit uiteindelijk geen doorgang gaat vinden, is de wethouder dan bereid om bijvoorbeeld de grond terug te kopen om er toch woningbouw te realiseren? U zult als antwoord geven dat we geen projectontwikkelaar zijn, maar daar zijn we best goed in gezien de locatie Hopmanstraat.

Tot zover onze vragen.

Dit bericht is geplaatst in Vragen

Reacties zijn gesloten.