Woonvisie 2021+

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter voor ons ligt het raadsvoorstel om in de stemmen met de woonvisie 2021+

We willen het college complimenteren met deze visie die in grote lijnen ook overeenkomt met de standpunten van Lokaal Dinkelland. Bouwen naar behoefte voor jong en oud in elke kern. Belangrijk vinden we dat: – de zelfbewoningsplicht wordt aangescherpt. – er een contingent komt voor de nieuwe rood voor rood regeling. – er in elke kern uitbreidings mogelijkheden zijn. Klopt dit voorzitter? – er een extra stimulans komt voor verduurzamen van woningen – deze visie tot stand is gekomen in overleg met de raad en diverse partners – er een flexibele invulling van het contingent mogelijk is tot zelfs 800 woningen tot 2030 Thans hebben we in Nederland met een groot woningtekort te maken, een ernstig probleem mede waardoor de prijzen de pan uit schieten, maar daar liggen ook gelijk kansen en mogelijkheden. De afgelopen Corona periode heeft aangetoond hoeveel meerwaarde wonen in de provincie heeft. Hierdoor komt er wellicht een beweging op gang van de randstad naar de provincie. We willen het college dan ook aansporen om steeds voldoende uitbreidingslocatie in voorraad te houden om aan de vraag en behoefte te kunnen voldoen. Waar we jaren geleden spraken over krimp in onze regio, moeten we nu de mogelijkheden grijpen waar dat mogelijk is om te bouwen en vooral in de kleinere kernen. Tevens bewerkstelligen we hiermee dat de leefbaarheid in de kernen wordt versterkt. Punt van zorg blijft om voldoende te bouwen voor starters en senioren. Vooral voor starters blijft het moeilijk om betaalbare en passende woningen te bouwen of aan te bieden. We roepen het college dan ook op om met de kavelverdeling hier rekening mee te houden. Jammer vinden we dat in de sociale huursector er een lichte daling van het aantal woningen plaatsvindt. Daarnaast willen we het college oproepen om met de woningbouw vereniging te kijken naar de realisatie van meer 1 en 2 persoons woningen/appartementen. Hiernaar is veel vraag en deze kunnen een opstap zijn naar een ander type woning en om onze jongeren te behouden. Voorzitter, de woonvisie 2021+ kan op steun van de fractie van Lokaal Dinkelland rekenen en laten we zoals afgesproken deze om de 2 jaar evalueren, want dit is en blijft een zeer dynamisch onderwerp.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.