Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

jaarvergadering copy Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen. Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Feb 23 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Mar 2 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Mar 7 Din
Voorbereidingscommissie
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

Wij feliciteren @jcvdegreunen met hun 44 jarig bestaan en wensen ze een mooi jubileumweekend en een goed carnaval t… https://t.co/3lbcnST8fg
17-02-2017 08:19

Laatste Nieuws

744x486-afbeelding-tekst-4k-glasvezel_xs

Amendement: Voorstel Verordening Starterslening

Raadsvergadering 14 februari 2017 Agendapunt 10: Voorstel Verordening Starterslening Indiener: Lokaal Dinkelland  De raad van de gemeente Dinkelland In vergadering bijeen op 14 februari 2017  Constaterende: Dat ter vaststelling door de raad voorligt het voorstel tot vaststelling van de Verordening … Lees verder

spi1

Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo

Voorzitter, Lokaal Dinkelland wil graag een motie vreemd aan de agenda indienen met betrekking tot de rondweg Weerselo. In ons verkiezingsprogramma van 2014 staan 10 speerpunten die wij als partij voor Weerselo willen realiseren. Op basis daarvan hebben mensen gestemd … Lees verder

cen

Motie: Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo

Onderstaande motie niet aangenomen door de raad. Verworpen met 12 stemmen tegen en 8 voor. (CDA en ABD stemmen tegen terwijl men voor aanleg van de rondweg is) Raadsvergadering 14 februari 2017  Agendapunt Vreemd aan de agenda Onderwerp Centrumplan Weerselo … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.