Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen. Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

May 30 Din
Raadsvergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Jun 1 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Jun 19 Maa
Themabijeenkomst
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

RT @RondwegWeerselo: We zijn wat stil geweest de afgelopen periode, maar nu kan de vlag uit want het is officieel! De @RondwegWeerselo gaat…
23-05-2017 18:44

Laatste Nieuws

Open info-avond “Duurzaam Dinkelland”

Op 15 mei vindt een door Lokaal Dinkelland georganiseerde een ‘open info-avond’ plaats met als titel: ‘Duurzaam Dinkelland’ Locatie: de IJskuip – Denekamp Lokaal Dinkelland vindt dat er meer aandacht moet worden gegeven aan duurzaamheid in de Gemeente Dinkelland. Toch … Lees verder

raadsperspectief

Voorstel: vaststelling Raadsperspektief Dinkelland 2018

Voorzitter, Vanavond behandelen wij het Raadsperspektief Dinkelland 2018. Lokaal Dinkelland is content over de door haar voorgestelde punten die in dit Perspektief zijn overgenomen.  Hierbij denken wij aan het woonbeleid. De zaken die niet zijn opgenomen zullen het komende jaar … Lees verder

twence1

Voorstel: verkoop aandelen Twence

Voorzitter, In de commissievergadering waarin het raadsvoorstel tot verkoop van de aandelen van Twence is behandeld hebben wij als fractie uitgebreid ons standpunt kenbaar gemaakt en vragen kunnen stellen. Het voorstel is lopende deze commissievergadering helaas niet ingetrokken, zoals Lokaal … Lees verder

twence

Amendement: Voorstel aandeelhouderschap Twence

Raadsvergadering 18 april 2017 Agendapunt 11: Voorstel aandeelhouderschap Twence Indiener: Lokaal Dinkelland, CDA, PvdA, D66 en ABD De raad van de gemeente Dinkelland In vergadering bijeen op 18 april 2017 Overwegende: Dat in de raad voorligt een voorstel van het … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.