Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen. Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Dec 12 Maa
Themaavond
Tijd: 19:00
Dec 13 Din
Voorbereidingscommissie
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Dec 15 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

Van Harte! https://t.co/eRg8wm1rZK
05-12-2016 14:17

Laatste Nieuws

min1

2e programmajournaal 2016

Voorzitter, Voor ons ligt het Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2016. Als eerste wil de fractie van Lokaal Dinkelland haar dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor de samenstelling van en de toelichting op dit ijkpunt na de eerste negen … Lees verder

afval02

Evaluatie afvalbeleid

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel evaluatie afvalbeleid. Op 1-1-2016 hebben we het nieuwe inzamelmodel “Diftar” ingevoerd.  Lokaal Dinkelland is blij met de toen gemaakte keuze. De doelstelling van het afvalbeleidsplan is om de huidige gemiddelde hoeveelheid restafval van 250 … Lees verder

k8984352

Visie op de begroting 2017

Voorzitter, Vanavond zullen wij als raad de begroting voor 2017 behandelen. Maar voorzitter, Voordat wij hiermee beginnen willen wij als fractie van Lokaal Dinkelland alle samenstellers bedanken voor deze enorme klus. Ook dank voor de toelichting die wij mochten ontvangen … Lees verder

dus

Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)

Voorzitter, Vanavond behandelen wij het voorgestelde raadsbesluit vaststelling: Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP) Met het vaststellen van een Meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de kapitaalgoederen wegen en kunstwerken beschikken wij over een beleidsdocument waarin is vastgelegd hoe we … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.