Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

jaarvergadering copy Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen. Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Mar 30 Don
Duurzame Energie
Tijd: 19:30
Locatie: Methoeve Weerselo
Mar 30 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Apr 4 Din
Voorbereidingscommissie
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

RT @tctoldenzaal: Lokaal Dinkelland: menselijke maat ver te zoeken bij huishoudelijke ondersteuning https://t.co/Abr22sWr2E https://t.co/9j
29-03-2017 15:10

Laatste Nieuws

miep

Vaststellen beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018

Voorzitter, Vanavond wordt ons gevraagd het beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 vast te stellen. Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van beroep heeft de gemeente haar beleid huishoudelijke ondersteuning moeten aanpassen zodat deze vanaf 2018 op een rechtmatige … Lees verder

dorperesch

Renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch

Voorzitter, Voor ligt het raadsvoorstel voor de renovatie en de vernieuwbouw van Dorper Esch. De jaarlijkse lasten zijn al opgenomen in de begroting voor 2019. In het raadsbesluit van 6 oktober 2015 is besloten tot het bouwplan 2b en hiervoor … Lees verder

pers

Persbericht BIZ (BedrijvenInvesterings-Zone)

Voorzitter 5 jaar geleden is de BIZ ingesteld samen met de ondernemers en er zijn veel evenementen opgezet en gehouden zonder bemoeienis van de gemeente. De ondernemers waren aan zet. Begin dit jaar heeft er een nieuwe draagvalkmeting plaatsgevonden, zowel … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.