Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Alle Lokaal Dinkelland stemmers hartelijk dank voor uw vertrouwen.

De fractie van Lokaal Dinkelland zal zich ook de komende 4 jaar  voor 200%  inzetten voor onze inwoners van Dinkelland!!

aaaaa

Lokaal Dinkelland (5) Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente Dinkelland. Voor u dus. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen. Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Mar 27 Din
Afscheid oude Raad
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Mar 29 Don
Installatie nieuwe Raad
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Apr 5 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

Het kleurt weer geel in onze fractiekamer! https://t.co/z05akwIl0c
22-03-2018 19:49

Laatste Nieuws

Toelichting bij de TCTubantia kieswijzer

Bij de door Tubantia samengestelde Kieswijzer is op een aantal stellingen een duidelijk JA of NEE als antwoord mogelijk. Er zijn ook stellingen die niet zo eenduidig te beantwoorden zijn en waarbij enige nuancering noodzakelijk is. Hieronder een toelichting op het standpunt van Lokaal … Lees verder

Vragen betreffende Huishoudelijke hulp

Naar aanleiding van het artikel in de TC tubantia omtrent uren die onterecht gekort zijn op de huishoudelijke hulp in de gemeente Twenterand willen we onze zorg uitspreken met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Dinkelland De jurist … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.