Welkom bij Lokaal Dinkelland, een partij voor ú

Lokaal Dinkelland is een politieke partij van en voor de burgers uit de gemeente inkelland. Voor u dus. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij, maar gaan uit van de belangen die spelen in onze eigen, mooie gemeente. Wij zijn benieuwd naar wat er bij u leeft en speelt. Laat het ons weten, zodat wij ook uw belangen kunnen behartigen. Geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? Dan zijn we op zoek naar u! U bent van harte welkom om mee te bouwen aan een fijne samenleving. Neem contact met ons op voor meer informatie. Ons motto: Eerlijke politiek in woord en daad.

Suggesties, vragen?

Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Laat het ons weten via facebook, twitter of email.

Kalender

Oct 24 Maa
Commissievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Oct 25 Din
Raadsvergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis
Oct 27 Don
Fractievergadering
Tijd: 19:30
Locatie: Gemeentehuis

Moties & overige

Laatste tweet

@naturadocet2013 2e plek Nederlands Meest Kindvriendelijke Museum! @info_dinkelland @DinkellandInfo Topprestatie! https://t.co/XVCGfOO8Aw
18-10-2016 13:51

Laatste Nieuws

hospers

Lezing Prof.dr. Gert-Jan Hospers

Op 12 oktober j.l heeft Prof.dr. Gert-Jan Hospers een lezing gehouden betreffende “Het Dinkelland van de toekomst” en deze toekomst is er zeker voor dorpen en kernen.  Aandachtspunt is hier vooral om te komen tot een centraal hart in de kern. … Lees verder

min4

Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016

Voorzitter, afgelopen vrijdag werd ik tijdens een uitzending van RTL late night ‘gevangen’ door het nieuwe nummer van Geer en Goor; “eenzaam en alleen”, de tekst gaat verder met ‘je telt niet meer mee’. Een lied gemaakt naar aanleiding van … Lees verder

min1

Ammendement: Nota Minimumbeleid 2016

Raadsvergadering 20 september 2016 Agendapunt 14: Nota Minimumbeleid 2016 Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, …….         De raad van de gemeente Dinkelland In vergadering bijeen op 20 september 2016   Overwegende Dat ter behandeling en vaststelling door de raad … Lees verder

noa

Jaarstukken 2015 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Voorzitter, College, Aanwezigen, De jaarstukken 2015 van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn ter kennisneming aan ons als raad aangeboden. Dank voor de samenstelling en aanlevering vanuit dit huis. De organisatie legt verantwoording af over de realisatie van afgesproken … Lees verder

Meer nieuws...

Waar staan we voor?

Algemeen

Lokaal Dinkelland zal zijn aandacht volledig richten op datgene wat er onder de mensen leeft. Wij luisteren niet alleen; maar vragen ook de aandacht voor datgene wat er binnen de verschillende kernen speelt. De volgende drie zaken onderscheiden ons duidelijk van andere partijen:

Onafhankelijk

Wij zijn en blijven een lokale partij omdat wij vinden dat raadsleden in eerste instantie onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de plaatselijke belangen moeten kunnen behartigen.

Lokale belangen op 1

Lokaal Dinkelland staat voor de lokale belangen. Wij streven leefbaarheid na in alle stad- en dorpskernen. Welke wij trachten te realiseren door te besturen vanuit de kernen zelf. Wij hechten namelijk zeer aan de eigenheid van deze gebieden.

Duidelijk en direct

Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie. Wij, DOEN WAT WE ZEGGEN. Wij blijven daarbij rechtstreeks in contact met de burgers. Politiek rechtstreeks vanuit de burger; daar mag u ons op afrekenen!

Kenmerken

  • Alleen ingeschreven in de eigen gemeente.
  • Niet gebonden aan een landelijke partij, die vanuit een ideologie werkt.
  • Werkt aan concrete zaken in de eigen gemeente.