Raadsplan 2014

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

raadnickyKoersvast in roerige tijden, dat is de titel van het raadsplan 2014 maar die geld eigenlijk voor de hel raads periode die we met dit raadsplan in feite afsluiten, dit raadsplan is de basis voor de begroting van 2014 en dan gaat er een nieuwe raadsperiode van start.

Roerige tijd is deze periode geweest omdat het college en wij als raad een gigantische bezuinigingsoperatie moesten realiseren vanwege een veranderende maatschappelijke sociale en economische samenleving . Klinkt een keer anders dan ‘’crisis’’.

Die operatie is door het college met een geweldige inzet en met veel overleg  met de raad en de maatschappelijke partners bijna perfect op de rails gezet. Daarnaast is er ook steeds ruimte geweest voor investeringen om de economie een zetje te geven, denk aan extra wegen onderhoud , kloostertuin in ootmarsum  , natura docet , pleinen in Denekamp en ootmarsum, vleddrstraat in Denekamp, eggepoel in weerselo, enz enz enz..

Dit raadsplan is dan ook een testament dat voor het volgende college een prachtige erfenis bevat , een gemeente die klaar is voor de toekomst , een uitmuntende samenwerking met tubbergen en een financieel gezonde meerjaren raming . Daarnaast is er door dit college de basis gelegd voor de gigantische transitie van de AWBZ, de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening.

De visienota;s zijn vast gesteld en de uitvoering zit er aan te komen, de gemeente dinkelland loopt met deze enorme dossiers voorop. Het project dinkelland werkt heeft al een landelijke uitstraling en wekt inmiddels de zeer positieve belangstelling in de landelijke politiek. Dat het college in het raadsplan aangeeft  binnen een aantal jaren al forse voordelen te kunnen inboeken op de sociale werkvoorziening is wel heel erg ambitieus maar dat tekent dit college. Alle vorige portefeuillehouders van dit dossier van de afgelopen 25 jaar kunnen hier jaloers naar kijken want die hebben alleen maar potverteerd.

Voorzitter ondanks het feit dat wij uitermate tevreden kunnen zijn over het werk wat dit college de afgelopen bijna 4 jaar gedaan heeft blijven er altijd wensen en aandachtspunten.

Zoals  op het gebied van wonen vragen wij het college in navolging van de PvdA die daar al heel lang voor pleit om nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden van het herinvoeren van de starterslening, tot voor kort zagen we daar weinig soelaas in maar je moet als politieke partij niet alsmaar vasthouden aan alleen je eigen inzichten en we hebben de argumenten van de pvda nog eens gewogen en we denken dat mede ook vanwege de lagere huizen en grond prijzen er wellicht mogelijkheden zijn.

Als het gaat om de zorg dan vragen wij het college meer werk te maken van het creëren van kansen voor de jeugd.Ook zouden we graag bewegingstoestellen in de openbare ruimte vooral voor ouderen. In andere gemeentes is dat een groot succes. Daarnaast zou het mooi zijn dat naast tappunten voor eclectische fietsen er in elke kern watertappunten zouden komen , je hoort van toeristen heel vaak die wens.

VOORZITTER  een groot aantal partijen hebben onlangs een overeenkomst gesloten betreffende het landelijk gebied met als titel; samen werkt beter’’, laten we ervoor zorgen dat deze overeenkomst ook voor onze gemeente voordeel biedt, op het gebied van natuur landbouw toerisme maar ook voor het project wat een zorgen kindje dreigt te worden nl de rondweg om weerselo

Een ander zorgenkind dan wel aandachtspunt zijn de demografische ontwikkelingen ook wel de krimp genoemd. Er is al veel over gezegd en meestal negatief maar wijvan lokaal dinkelland kijken liever in kansen dan in bedreigingen, dus wat zijn er voor mogelijkheden ?

Wij zijn een gemeente waar het mooi wonen is dichtbij  stedelijke gebied waar veel voorzieningen zijn.

We kunnen een springplank vormen voor werken in Duitsland, overleg met de euregio zou moeten worden geïntensiveerd.

En we zijn natuurlijk een toeristische gemeente met veel rust en ruimte die de belangsteling moet wekken bij 50+ en families.

Internationaal denken klinkt zo hoogdravend maar meer aandacht aan grensoverschrijdende mogelijkheden is iets wat het college de komende tijd zou moeten doen. Duitsland is een gigantisch achterland waar veel te weinig aandacht voor is.

Voorzitter tot slot, economie sport en toerisme kunnen heel goed samen gaan bijvoorbeeld als het gaat om de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de weg die in 2014 voor derde keer in successie zullen worden verreden in en rond ootmarsum. Als gemeente dinkelland zouden we graag zien dat er een financiële bijdrage aan wordt geleverd en het liefst samen met tubbergen in het kader van noaberkracht. Het CDA EN LOKAAL DINKELLAND HEBBEN daartoe samen een motie opgesteld ook  een soort noaberkracht dus die ik dan nu mede namen het CDA zou willen voorlezen.

Motie

Alle medewerkers dank voor het vele werk aan ons aangereikt de afgelopen tijd.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.