Presentatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dinsdag 9 december 2014 Gemeentehuis Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

2635495De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) houdt zich sinds 1947 bezig met de opsporing en winning van aardgas en aardolie uit Nederlandse bodem, zowel op land als op zee. 

In 2007 is er een vergunning door het Ministerie van Economische zaken, de Provincie Overijssel en betrokken gemeenten verleend aan de NAM om afvalwater vanuit Schoonebeek via een oude ondergrondse gasleiding en onder hoge druk te injecteren in de leeggeproduceerde gasvelden onder Mander, Tubbergen en Oldenzaal, maar ook onder gemeentegrond van Dinkelland. Volgens de vergunning bevat dit afvalwater oliedeeltjes, metalen, zwavelverbindingen en relatief veel zout.

Op 11 juni 2014 heeft een afvaardiging van Lokaal Dinkelland een algemene informatiebijeenkomst van de NAM bijgewoond in Assen. Bij de afsluiting van deze bijeenkomst is gevraagd of het mogelijk was om een presentatie binnen de gemeente Dinkelland te realiseren.

Waarom? Omdat er verontruste burgers spreken over ‘borrelende putten’; mogelijk vervuild water welke vanuit betreffende oude gasleidingen in het grondwater en oppervlakte water sijpelt? In de volkskrant van 1 december jl. stelt fysisch geograaf Ko van Huissteden van de VU Amsterdam dat Twente een nieuw aardbevingsgebied zou kunnen worden vanwege de injectie van afvalwater in de lege gasvelden (http://t.co/cifQpmd0kh).

Ook zijn er vragen over Fracking en schaliegas projecten in Twente. De Gemeenteraad van Dinkelland heeft Dinkelland tot schaliegasvrije gemeente verklaard  (https://lokaaldinkelland.nl/2014/moti-nota-op-weg-naar-een-duurzame-gemeente-dinkelland-schaliegas/). Ook de Euregio heeft in haar bijeenkomst van 21 november jl. zich uitgesproken tegen ‘fracking’.

Al met al,  reden genoeg om ons goed te laten informeren over de plannen van de NAM.  

De presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 9 december 2014, om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Dinkelland in Denekamp. U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen.

Als fractie van Lokaal Dinkelland krijgen wij de gelegenheid om tijdens deze presentatie vragen te stellen.

Graag horen wij  van u welke vragen u heeft m.b.t. de activiteiten van de NAM en de gevolgen voor met name voor de Gemeente Dinkelland, regio Twente en de Euregio.

Wij roepen u op om uw vragen per e-mail naar : info@lokaaldinkelland.nl te sturen. 

Fractie Lokaal Dinkelland
3 december 2014

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.