LOG Hondeveldsweg Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

hondeveldsewegVoorzitter, Het dagblad Twentsche Courant/Tubantia sprak vorige week na de raadscommissie van een juridische kluwen. Voorzitter, als Lokaal Dinkelland kunnen we dat  beamen. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat dit één van de meest tijdrovende dossiers is geweest van deze periode. Uitgebreide juridische adviezen, lange raadsvoorstellen. Voorzitter het LOG Hondeveldsweg is een ontzettend groot en complex dossier.

Dachten we in 2013 dat we het voor elkaar gekregen hadden om nieuwvestiging op voorhand in dit LOG uit te sluiten, in 2015 worden we hiervoor op onze vingers getikt. De commissie bezwaarschriften heeft geconcludeerd dat op voorhand uitsluiten niet mag. Deze uitspraak is vervolgens niet door 1, 2 maar 3 adviesbureaus gecheckt en allen komen tot dezelfde conclusie. Dan kun je als raad stoïcijns blijven vasthouden, maar bewust onwettelijke besluiten nemen doe je in het dagelijks leven ook niet. Anders was het een behoorlijke chaos geworden. 

Was er ook maar één heel klein strohalmpje geweest welke nieuwvestiging op voorhand onmogelijk maakte, dan hadden we deze gegrepen. Maar voorzitter, een maand lang zoeken, speuren en overleggen heeft ons die strohalm niet doen vinden. Helaas moeten wij constateren dat er geen maas in de wet te vinden is. Maar we geven als Lokaal Dinkelland niet op. We gaan er alles aan doen om nieuwvestiging te voorkomen. Als start daarvan geldt de motie die ik zo dadelijk voor zal gaan lezen. Hierin willen we benadrukken dat de aanvraag voor nieuwvestiging in het beperkte LOG Hondeveldsweg aan alle wettelijke voorschriften zal moeten voldoen die er op dit gebied zijn, plus dat er rekening wordt gehouden met alle gezondheidseffecten.

Want voorzitter, het kan toch niet waar zijn dat we gedwongen worden een ontwikkeling toe staan, waar politiek en maatschappij in grote overmacht op tegen zijn, maar waarbij juridisch Nederland nog niet zo ver is om deze wil te accepteren.

Door schaalvergroting zijn er steeds minder boeren bedrijven nodig. Het staat zelfs in onsveehouderij coalitieprogramma beschreven. Dan dienen we in het kader van ´Zuinig en Zorgvuldig Ruimtegebruik` toch juist die locaties te hergebruiken? En niet volledig nieuw te bouwen in een prachtig natuurgebied waar jonge ondernemers de ruimte nodig hebben om te kunnen boeren en waar een klootschietverening haar thuishaven heeft. Waar het steeds meer duidelijk wordt dat een intensieve dierdichtheid een gevaar voor de volksgezondheid is. En waarbij de provincie al heeft aangegeven dat LOG’s en extensiveringsgebieden gaan vervallen als gebiedscategorie. We moeten veel meer sturen naar ontwikkeling van veehouderijen op duurzame locaties.

We willen dan ook nogmaals appel doen op de wethouder om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan om te kijken of er geen mogelijkheden zijn voor zijn ontwikkeling op reeds bestaande plaatsen. Al was het alleen al maar omdat we zo zorgvuldig en zuinig met onze ruimte omgaan.

Kortom, nu nog zijn onze handen juridisch gebonden. Maar op het moment dat de kans zich voordoet om los te komen zullen we de strijd tegen nieuwsvestiging aangaan. We zijn er van overtuigd dat de motie die ik, met uw goedvinden, nu graag wil voorlezen, ons daarbij gaat helpen. 

Motie: Voorstel tot beslissing op bezwaarschrift LOG Hondeveldsweg

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.