Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Vliegveld Twente naar Technology Base Twente.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

01Voorzitter, aan de orde is het raadsvoorstel notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER behorende bij de ontwikkeling van Vliegveld Twente naar Technology Base Twente.

We hebben overigens naar aanleiding van dit voorliggende voorstel een bezoek gebracht aan het gebied op uitnodiging van de omwonenden en hebben het gebied zodoende uitgebreid fysiek kunnen verkennen. We konden zodoende ook met eigen ogen zien om welke 12 hectaren Dinkellands gebied we het hier hebben.

Tevens hebben we via een rondgang de enorme omvang kunnen ervaren van het huidige luchthaventerrein.

We begrijpen het advies van de commissie Wientjes dat het 500 ha gebied van de voormalige militaire luchthaven Twente zou moeten kunnen worden ontwikkeld tot een iconisch bedrijventerrein immers,

  • Er is al veel aan infrastructuur (wegen, gebouwen glasvezel enz.) Dat laat je niet zomaar verloren gaan.
  • Als we naar het aspect kansen voor werkgelegenheid kijken, dan zijn die kansen er ongetwijfeld.
  • Dat we nu nog niet helemaal duidelijk kunnen hebben welke economische bedrijvigheden er zoal kunnen worden ontwikkeld mag ook duidelijk zijn. Maar dat het nog maar zeer de vraag is of de zeer ambitieuze plannen waar we nu over lezen in deze omvang doorgang kunnen vinden, denk hierbij bijvoorbeeld alleen al aan de ladder van duurzame verstedelijking; of deze plannen, in deze omvang, ook in onze regio passen. Maar we hechten eraan om u mee te geven dat we ontwikkelingen met open vizier gaan volgen.

Vanavond deze stap: de Reikwijdte en Detailniveau voor het MER behorende bij de ontwikkeling Technology Base Twente

02U hebt als college al ingestemd, de provincie heeft al vastgesteld en nu zijn wij als Raad van Dinkelland aan zet. Enkele opmerkingen willen we u vanavond meegeven:

  • Ons viel op hoe groot het huidige gebied al is en dat de stukken natuurwaarden van Dinkelland die nu nog buiten de hekken liggen ook staan ingetekend als zijnde ontwikkelgebied.
  • We zijn van mening dat u als College er zich voor moet inspannen om die plannen voor   uitbreiding buiten de hekken,   nauwlettend te volgen en indien mogelijk afhankelijk van de eventuele ontwikkelingen, die hectares Dinkellands grondgebied te beschouwen als blijvende buffer tussen de landgoederen/boerderijen en de Technology Base Twente. Voor de omwonenden zou dat grote rust geven.

Waarom zouden die op zichzelf prima ontwikkelingen zich niet kunnen afspelen binnen de huidige hekomranding? Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Om onze zorg voor het Dinkellands gebied te duiden dienen wij een motie in ; ik zal de motie inbrengen namens Lokaal Dinkelland en het CDA.

Verder hechten wij als Lokaal Dinkelland eraan om voor het vervolgtraject onze alom bekende eisen/uitgangspunten nog eens te benoemen om het vervolgtraject in te kunnen gaan:

  • Geen financiële medewerking aan de ontwikkelingskosten voor de gemeente Dinkelland
  • Aantoonbare en adequate maatregelen moeten worden getroffen om de verkeersafwikkeling rond het te ontwikkelen gebied zodanig zullen worden genomen, dat Deurningen niet teveel belast wordt.
  • Geen avond en nachtvluchten tussen 23.00u en 6.00u.

Met uw goedvinden wil ik nu overgaan tot het indienen van de motie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.