Op weg naar de duurzame gemeente Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

duurzaamheid

Voorzitter,
Ter goedkeuring aan de raad ligt voor het uitvoeringsprogramma “Op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en Tubbergen”. Het vervolg op de nota van 18 februari 2014 Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020.

In de commissievergadering hebben we van alle partijen ten aanzien van dit stuk kritische noten gehoord. De algehele teneur was dat men het meer een visiestuk vond dan een uitvoeringsprogram.

  • Samen met burgers, bedrijven en scholen moet er opgetrokken worden, maar hoe?
  • Is er een financiële prikkel die kan zorgen voor extra motivering?
  • Hoe kunnen wij de jeugd optimaal betrekken bij duurzaamheidsvragen ?
  • Streven wij naar een energieneutrale gemeente Dinkelland en welk jaartal hoort daarbij?

Zomaar een aantal vragen die aan de orde kwamen en waarop in het stuk niet direct een antwoord wordt geformuleerd.

Hoe maken wij de nota SMART-er. Dat wil zeggen meer specifiek, beter meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Kortom hoe gaan wij concreet te werk ?

Er zijn 12 speerpunten vastgesteld, deze moeten verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking zien wij graag tegemoet, zodat ook de financiële paragraaf kan worden ingevuld en bekend is welke subsidiestromen aangeboord kunnen worden. Aangegeven wordt dat dit uitvoeringsprogramma moet bijdragen aan het ideaaldoel “bestendigen”, het zorgen voor een bewuster omgaan met energie. En dat dan in elk opzicht. Maar duurzaamheid is niet alleen maar het bewuster omgaan met energie, maar omvat een veel breder spectrum aan onderdelen.

ledToch voorzitter, is onze gemeente zeker al op de goede weg met bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

Voor bijvoorbeeld de gemeentelijke verlichting zien we elders op de agenda een prachtig voorstel dat voorziet in duurzame LED-verlichting voor de openbare ruimte. In een periode van 10 jaar wordt structureel onderhoud gepleegd en voorzien in nieuwe duurzame verlichting.

Ook het streven naar een afvalloze gemeente is ingezet met de nieuwe wijze van afvalinzameling waarbij extra financiële prikkels worden gegeven aan diegenen die afval of eigenlijk moeten we zeggen grondstoffen op een juiste wijze scheiden. Hierdoor kan de burger besparen op zijn uitgaven aan het storten, heeft de gemeente minder inzamelingskosten en produceren wij minder afval en meer grondstoffen.

Wat wij als Lokaal Dinkelland ook een heel belangrijk item vinden in het verduurzamen van onze samenleving is het feit dat iedereen in die samenleving kan meedoen. Participeren. Iedereen moet in het arbeidsproces in onze gemeente een volwaardige plaats kunnen innemen. Vandaar dat wij daarom onze motie hiervoor indienen (inzet SROI conform model Enschede).

En met uw welbevinden voorzitter lees ik die motie nu voor:

Motie

Wij hopen met deze aansporing en met de al lopende initiatieven dat er ook qua communicatie en voorlichting door de gemeente steeds een voortrekkende rol gespeeld wil worden. Dat de gemeente een voorbeeldfunctie uitoefent. Dat zij continue wil blijven zoeken naar mogelijkheden tot facilitering van burger- en bedrijfsinitiatieven waar het duurzaamheid betreft.

Tot slot voorzitter willen wij vragen aan het college om te streven naar een hogere positie op de landelijke ladder en graag horen wij welke concrete initiatieven zij daarvoor denkt te nemen of te ontwikkelen. Deze zien wij te zijner tijd graag gepresenteerd in de ons bekende raadsberichten, eentje hebben we er na de commissievergadering al mogen ontvangen. En wellicht op termijn in een nog praktischere uitwerking van dit uitvoeringsprogramma. Want laten wij van het streven naar duurzaamheid geen statisch gegeven maken maar een proces dat continue in beweging blijft.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.