Voorstel vaststellen kaders prestatie afspraken Stichting Bibliotheek Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Voor ons ligt het raabieb2dsvoorstel om kaders vast te stellen waarop het college prestatieafspraken kan maken met de stichting bibliotheek Dinkelland.
In het kort nog even: Wat moet een bibliotheek formeel doen?
Het ter beschikking stellen van informatie;  bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;  publieke ruimte voor ontmoeten en debat; publieke ruimte voor kunst en cultuur;

De stichting bibliotheek Dinkelland omschrijft het als volgt:
“De bibliotheek is de autoriteit voor toegang tot informatie, zelfredzaamheid en ontplooiing binnen handbereik.” Daar zijn een drietal bouwstenen te onderscheiden:

  1. De Bibliotheek als schatkamer (de autoriteit op het gebied van informatie).
  2. De Bibliotheek als werkplaats (regisseur op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid).
  3. De Bibliotheek als ontmoetingsplaats (gastheer die ontmoeting en zelfontplooiing mogelijk maakt).

In de media hebben we de afgelopen week diverse artikelen m.b.t. bibliotheken kunnen lezen:

  • Het bibliotheekbezoek trekt aan
  • Een jeugdcollectie wordt verhuisd naar een andere locatie dmv een mensenketting
  • Op de dag van de poëzie wordt jeugd gestimuleerd om creatief met taal te zijn door het maken van gedichten
  • Bibliotheken hebben de moeilijkste jaren achter de rug. Sinds 2011 daalde het aantal volwassen leden, maar het aantal jeugdleden stijgt.

Een belangrijk onderwerp dus. Belangrijk om daarvoor nu weer goede kaders voor de toekomst te stellen.

Ook in 2011 zijn er kaders vastgesteld. Een bezuiniging moest worden doorgevoerd waarbij de vestigingsplaatsen voor de bibliotheken werden gehandhaafd. Het is duidelijk dat het bestuur prioriteiten heeft moeten stellen. Deze bezuinigingen hebben het bibliotheekwerk niet in alle vestigingen goed gedaan. Weerselo heeft

door een sterfhuisaanpak van het bestuur een troosteloos gebouw opgeleverd met steeds minder openingstijden en steeds minder leden.

In dit voorstel wordt van de bibliotheek extra inspanning gevraagd. Waarin kaders worden voorgesteld voor prestatie afspraken waarbij er nieuwe taken bij de bibliotheek zijn neergelegd.

Dit zijn in principe taken waarvoor de bibliotheek Dinkelland opgewassen zou moeten zijn. Een bibliotheek met voldoende geschoold en gemotiveerd personeel. Met goede en inspirerende samenwerkingsverbanden in Noord Oost Twente.  Met een prachtige wisselende collectie en de modernste middelen om uitvoering te geven aan de basis taken van de bibliotheek zoals eerder werd aangehaald.

Lokaal Dinkelland is van mening dat de voorgestelde kaders in dit raadsvoorstel geen recht zullen doen aan de algemene doelstellingen van het bibliotheekwerk in Dinkelland.

Met betrekking tot punt 1. Aanpak laaggeletterdheid:
Lokaal Dinkelland is akkoord met het invoeren van het van het concept Bibliotheek Op School concept in alle Dinkellandse kernen in de periode 2017-2018.
Lokaal Dinkelland is akkoord met het opzetten van een Taalpunt in de hoofdvestiging van de bibliotheek in Denekamp.
Maar waarom wordt voor deze nieuwe taak het budget van de bibliotheek niet verhoogd? Dit is tenslotte een landelijke opdracht waar ook middelen voor gevonden kunnen worden en waaronder het bibliotheekwerk niet hoeft te lijden.
In het collegevoorstel wordt voorgesteld om ook op alle scholen in Denekamp en Ootmarsum het concept te introduceren. Maar, voorzitter, waar moet het bibliotheekbestuur het extra benodigde budget van €100 000 vandaan halen? (Noot: 4 scholen in Denekamp en 1 in Ootmarsum)

Met betrekking tot punt 2: Ontmoeten en bereikbaarheid
bieb3De bibliotheek blijft gehandhaafd in Denekamp en Ootmarsum. De functie van de bibliotheek door middel van de invoering van het concept Bibliotheek Op School en voor ouderen een digitaal en fysiek bestel- en afhaalpunt, blijft gehandhaafd in de kernen Weerselo en Rossum

Lokaal Dinkelland is het pertinent oneens met dit voorstel. Ook in 2011 is door Lokaal Dinkelland duidelijk aangegeven dat de bibliotheek met name in Weerselo een volwaardige bibliotheek moet behouden. Van dit standpunt wijkt Lokaal Dinkelland niet af.  Weerselo is een van de 3 verzorgingskernen en moet daarom een basisvoorziening als een volledige bibliotheek behouden. En als het huidige bibliotheekgebouw in Weerselo geen treftpunt kan zijn, dan moet de bibliotheek maar naar ’t Trefpunt of naar een andere locatie. Lokaal Dinkelland houdt vast aan het principe dat in  iedere verzorgingskern in Dinkelland een maatschappelijke basisvoorziening zoals een volwaardige bibliotheek een vereiste is.

Met betrekking tot punt 3:  Budget
Het huidige budget (2017) als uitgangspunt voor de komende 4 jaar (2017-2020) hanteren met dien verstande dat na 2 jaar een evaluatie op bovenstaande punten zal plaatsvinden op de doelmatigheid en de uitvoering van de prestatie afspraken.

Lokaal Dinkelland is het oneens met het raadsvoorstel. Het huidige budget is krap voldoende om de taken van volwaardig bibliotheekwerk te verrichten in de verzorgingskernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Echter ontoereikend om nieuwe taken als Bieb op School en Taalpunt uit te voeren.

Reken maar even mee:
14 x concept dBoS = 14 x €20 000        = € 280 000
Taalpunt                                =       20 000

Dit betekent alleen al dat het bibliotheekbestuur aan extra taken €300 000 meer kwijt is.

Er blijft van het huidige budget van €440 000 dus nog €140 000 over voor personeel, collectie, het openhouden van de locatie Denekamp en Ootmarsum. Wij laten ons graag door de wethouder uitleggen hoe dit mogelijk is.

Met andere woorden Voorzitter, wij zijn teleurgesteld in het voorstel.

Motie

Mediabericht Tubantia

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.