Voorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dinkelland 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Voor ons ligt het voorstel om de verordening starterslening gemeente Dinkelland 2017 vast te stellen.

startLokaal Dinkelland is blij dat gebleken is dat er ruimte is om vanaf 2017 weer startersleningen te verstrekken. Niet voor niets heeft Lokaal Dinkelland dit als één van haar beleidswensen voor het raadsperspectief 2017 ingediend.
Dus wat dat betreft zijn we erg content.

Eén aspect in de verordening zouden we echter graag willen veranderen.
En dat is de eis dat er sprake moet zijn van sociaal en/of economische binding.

We weten allemaal dat Dinkelland op termijn (en dat duurt geen 10 jaar meer) te maken krijgt met krimp.
Dan moeten we alles aangrijpen om die krimp zo gering mogelijk te houden, dan wel zelfs tegen te gaan.
Lokaal Dinkelland vindt dat het verlenen van een starterslening zo’n kans is om aan te grijpen.
Waarom komt iemand alleen voor een starterslening in aanmerking als hij uit Dinkelland weggegaan is voor zijn studie en binnen half jaar na beëindiging van zijn studie besluit om weer in Dinkelland te gaan wonen. Hoe discutabel is deze termijn?
Waarom mag dat niet een jaar, 5 jaar of zelfs 10 jaar later zijn?
Sterker nog waarom kan iemand die bv. in Enschede werkt en woont, een gezin wil stichten en daarom in een rustige en veilige gemeente wil gaan wonen, geen starterslening krijgen?
Zijn deze mensen niet welkom? Graag hoor ik van de andere fracties hoe zij hierover denken.

klasLokaal Dinkelland wil ook deze nieuwkomers van harte welkom heten binnen onze gemeente. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen, het voortbestaan van scholen, verenigingen en allerlei voorzieningen.
Bij de verkoop van kavels mag de eis van economische en/of sociale binding niet meer gesteld worden. Waarom dan nog wel bij het verlenen van startersleningen?  Daarop hoor ik graag een reactie van de andere fracties.

Dat alles overwegende wil Lokaal Dinkelland een amendement indienen.
Met uw toestemming, voorzitter, wil ik dat graag voorlezen.

“amendement”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.