Voorstel: vaststelling Raadsperspektief Dinkelland 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond behandelen wij het Raadsperspektief Dinkelland 2018. Lokaal Dinkelland is content over de door haar voorgestelde punten die in dit Perspektief zijn overgenomen.  Hierbij denken wij aan het woonbeleid. De zaken die niet zijn opgenomen zullen het komende jaar weer volop door ons onder de aandacht gebracht worden, omdat Lokaal Dinkelland van mening is dat ook deze punten van grote waarde zijn.

Lokaal Dinkelland vindt het nodig dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het Stimuleringsfonds. Nog maar 80.000 euro van de beschikbare 300.000,00 euro is ingezet. De PR en communicatie over dit Stimuleringsfonds moet meer handen en voeten worden gegeven.

01Lokaal Dinkelland is ook van mening dat het mantelzorgbeleid en het vrijwilligersbeleid zorgen baart. De vrijwilligersbank is al jaren weg en hiervoor is niets nieuws in de plaats gekomen. Steeds meer taken komen bij mantelzorgers te liggen, maar waar is het goed onderbouwde gemeentelijke beleid hiervoor ??  En dan hebben we het maar niet over de vrij toegankelijke voorzieningen waarvoor we een stuk gepresenteerd hebben gekregen waar geen enkele fractie chocola van kon maken.

In dit collegevoorstel raadsperspektief Dinkelland 2018 lezen zij dat veel wordt bestempeld als bestaand beleid. Maar het is toch vreemd dat het op de eerste plaats niet als dusdanig wordt herkend door de raad en daarna waarschijnlijk nog minder of helemaal niet bij onze inwoners.  Beste college dat kan en mag toch niet ??

Lokaal Dinkelland ziet met lede ogen aan hoe het college een afwachtende houding aanneemt als het gaat om initiatieven van haar inwoners, vanuit verenigingen, van bedrijven, provincie en andere instanties. En dit, terwijl het JUIST haar taak is om veel meer te activeren, te faciliteren en mee te denken.

03Denken wij  bijvoorbeeld aan de beleidswens van Lokaal Dinkelland om initiatieven te ontplooien t.a.v. elektrische laadpalen. Dan lezen we helaas dat men wacht op de provincie. Beste college dan is het toch ook geen wonder dat wij als gemeente op plek 382 van de in totaal 390 plekken staan in de ranking waar het de voorziening electrische laadpalen betreft. Zomaar een luttel voorbeeldje, maar dit zouden toch echt niet moeten !! Zeker ook gezien het toeristische karakter van onze gemeente, is dit een schandalige plek.

Vanuit ondernemers bereiken Lokaal Dinkelland ook berichten dat de gemeente niet aktief is op het gebied van duurzaamheid, bv. Zonnepanelen. Kijken wij naar onze buurgemeente Oldenzaal, dan zien we prachtige initiatieven in de vorm van een woningabonnement.

Voorzitter het moge duidelijk zijn wat de mening is van Lokaal Dinkelland met betrekking tot dit Raadsperspektief 2018. Lopende dit jaar zullen wij nog menigmaal terug komen op de diverse onderwerpen. Lokaal Dinkelland vindt dat de gemeente de olie moet zijn voor de motor die onze samenleving is en dat missen wij eerlijk gezegd nu ten zeerste.

Lees hier onze 10 voorgestelde beleidswensen

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.