Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. realisering Dorpsbieb Weerselo

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Dank Voorzitter,

Energie in de kernen. Weerselo, wat fantastisch wat er gepresteerd is. Lokaal Dinkelland kan alleen maar haar petje afnemen voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet om voor Weerselo toch een bibliotheekvoorziening in stand te houden.

Mede door  het inbrengen van de motie door Lokaal Dinkelland die uiteindelijk door de andere partijen werd ondersteund is voorkomen dat er enkel en alleen een haal- en brengpunt in een wegstophoekje gecreëerd zou worden zoals voorgesteld door dit college.

Voorzitter, deze raad heeft ooit vastgesteld dat er 3 verzorgingskernen in onze mooie gemeente Dinkelland liggen. De basisvoorzieningen waartoe ook de bibliotheek behoord, zouden in alle drie deze verzorgingskernen gehandhaafd blijven. Dat hadden wij als raad ooit zo met elkaar afgesproken.

Er werden extra taken neergelegd bij Stichting Bibliotheek Dinkelland, te weten het project Bieb op School en het Taalpunt voor laaggeletterden zonder dat voor deze extra taken door dit college extra budget werd aangemerkt. En als gevolg daarvan werd de bieb in Weerselo indirect in een sterfhuisconstructie geduwd door dit college.

Het gebouw is inmiddels gesloopt. Maar gelukkig is de ziel van de bibliotheek in Weerselo springlevend. Voortvarend zijn de vrijwilligers aan het werk gegaan om voor het dorp een bibliotheekvoorziening te behouden. Een handtekeningenactie werd opgezet waaraan niet voorbij gegaan kon worden, maar liefst 1000 mensen tekenden voor het behoud van de bieb.

Vervolgens werd na de aanname van de motie door deze groep een onderzoek gedaan naar de beste locatie voor een bibliotheek en hierbij kwam het Trefpunt uit de bus. Een Kulturhus waar heel Weerselo elkaar treft met tal van bezigheden en op korte termijn dus ook met een bibliotheek. Om dit nou een voorbeeld te noemen van mijn Dinkelland 2030 is wel heel zuur. Nood moet wet breken om mensen op de been te brengen om de voorzieningen in hun dorp te handhaven ??

Volgens Lokaal Dinkelland stoelt mijn Dinkelland 2030 op spontane en nieuwe initiatieven die ontspruiten in de kernen en die een kern leefbaarder maken, dus wij hopen niet dat dit de opmaat is voor Mijn Dinkelland 2030, eerst de geldkraan dichtdraaien, zaken opheffen om op die manier via een grote collectieve verontwaardiging mensen op de been te brengen om op het nippertje toch nog de basisvoorzieningen in stand te kunnen houden.

Dat neemt niet weg dat het erg jammer is dat men niet meer aangesloten is bij een overkoepelende professionele organisatie in het bibliotheekwerk. Lokaal Dinkelland vindt het van groot belang dat een bibliotheek kan steunen op een professionele overkoepelende achtervang die kan zorgen voor nieuwe collecties en verbindende en nieuwe activiteiten. Wij adviseren de vrijwilligers om de banden met deze bestaande organisaties te onderhouden en te versterken.

Weerselo, proficiat met zoveel energie en wilskracht in uw dorp. Door de intensieve contacten van Lokaal Dinkelland met de vrijwilligers van de bieb is er hoop gecreeerd en uiteindelijk ook het initiatief tot realisering van de dorpsbieb hard gemaakt. Wij hopen dat er snel met de verbouwing in het trefpunt begonnen kan worden. Ook dienen wij samen met de PvdA een amendement in. Want wanneer u in staat bent om fondsen te werven voor uw eigen bibliotheek, dan kan het toch niet zo zijn dat u hiervan 75 % aan de gemeente moet afdragen. Bovendien welke subsidieverstrekker is genegen een subsidie te verstrekken voor de realisatie (en niet voor de exploitatie zoals nu in het raadsvoorstel staat) als deze voor 75 % weer terug zou vloeien in de gemeentekas ?

Uw energie mag wat ons betreft ten volle beloond worden, voor 100 % dus en niet worden afgedaan met een fooi. Hiervan kunt u prachtige nieuwe boeken inkopen, de inrichting verfraaien en activiteiten ontplooien. Wij wensen u heel veel succes en heel Weerselo veel leesplezier.

Amendement

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.