Visie op de Begroting 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

744x486-afbeelding-tekst-4k-glasvezel_xsVoorzitter , Lokaal Dinkelland staat voor financieel solide beleid. De begroting 2016 is een uitwerking van het verantwoorde beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. In de afgelopen jaren zijn lastige, maar wel reëele keuzes gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de bezuinigingsronde in 2012. Het was niet prettig om een vervelende boodschap naar de samenleving te moeten overbrengen. Maar voorzitter, doordat Lokaal Dinkelland de afgelopen jaren niet is weggelopen voor haar verantwoordelijkheden, geweigerd heeft het hoofd in het zand te steken, kunnen we anno 2016 een begroting presenteren waar de gehele samenleving van Dinkelland met recht trots op kan zijn. In de herfst van 2015 plukken we de vruchten van het financieel solide beleid van de voorgaande jaren. Uiteraard speelt ook mee dat de economie weer langzaam aantrekt, waardoor ook onze grondverkopen weer betere resultaten laten zien. Voorzitter het ziet er goed uit, maar we moeten scherp blijven. Zo lang de onzekerheid vanuit Den Haag blijft lopen we risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de financien rondom de 3 decentralisaties, de bbv en de venootschapsbelasting. Landelijke beleidskeuzes die lokaal enorme impact hebben. We vragen ons af of landelijke partijen zich dit wel voldoende beseffen of alleen maar met zichzelf bezig zijn.

ladderwoningEen aantal onderdelen uit de begroting wil ik even bij stil staan. Te beginnen bij onze visie op wonen. De ladder van duurzame verstedelijking heeft een grote uitwerking op onze begroting gehad. Van belang is dus dat we met onze woonvisie hier op anticiperen. Wij vragen de wethouder daarbij aandacht te hebben voor het feit dat Lokaal Dinkelland wil blijven bouwen voor de lokale woonbehoefte, en niet geleid wil worden door de grote steden. Daarnaast denken wij dat het verstandig is focus te hebben op mogelijke inbreidingslocaties omdat onze verwachting is dat er de komende 10 jaar mogelijk leegstand op kan treden. Een andere ontwikkeling met impact op de woningmarkt zijn de statushouders met recht op een huurwoning. Dit aantal neemt de komende jaren toe, ga daarom aan de slag zodat we volgend jaar niet voor verassingen komen te staan.

rotondeWat betreft het thema mobiliteit zijn we blij dat de wethouder onze roep om veiligheid aanhoort. We hebben middels schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor onveilige kruisingen en het is goed om te zien dat deze in 2016 aangepakt gaan worden. Voor een nog veiliger Dinkelland willen we de wethouder oproepen om te komen tot een eenduidig voorrangsbeleid als het gaat om rotonden. Momenteel is het bijvoorbeeld in Denekamp zo dat fietsers bij de rotonde Ootmarsumsestraat geen voorrang hebben, maar bij rotonde Tijkorte wel. Dit zorgt voor verwarring. Lokaal Dinkelland wil de wethouder oproepen te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat dat binnen de bebouwde kom op elke rotonde, fietsers voorrang kunnen hebben. En vanzelfsprekend als het over mobiliteit gaat, gaat het over de rondweg Weerselo. Lokaal Dinkelland is blij met de steun die onlangs vanuit het dorp zelf is gekomen. De rondweg is belangrijk voor de veiligheid, leefbaarheid en het centrum van Weerselo. Een centrum waar momenteel hard aan de ontwikkeling wordt gewerkt. Voorzitter, het moge duidelijk zijn. 2016 wordt het jaar van de waarheid voor Weerselo.

Ik noemde eerder al de bezuinigingsronde uit 2012. Belangrijk onderdeel daarvan was de privatisering van de sport. Een lastig, maar zeer goed besluit. De verantwoordelijkheid is bij de samenleving gelegd en zij is in staat geweest prachtige sportparken te realiseren. Daardoor is er wel een nieuwe situatie ontstaan in de dinkellandse sportwereld. Lokaal Dinkelland vindt sport belangrijk, en wil in 2016 graag een visie op de nieuw ontstane situatie.

Vtoeristoorzitter Dinkelland is een toeristisch-agrarische gemeente. “Boeren moeten kunnen blijven boeren” en het liefst nog met meer mogelijkheden en minder regels dan er nu zijn. Maar daarvoor zijn we voor een groot deel afhankelijk van de grillen uit Den Haag en Zwolle. Blij dat dit college hier strak bovenop zit en adequate maatregelen treft op onbegrijpelijke beslissingen. Daarnaast zijn we verheugd te zien dat het goed gaat met toeristisch Dinkelland. Het aantal overnachtingen zit in de lift en ootmarsum staat toeristisch op de kaart. Ook dit is het gevolg van jaren toeristisch verantwoord beleid. Mooi voorbeeld is het project Art en Spirit. Toerisme is niet alleen Dinkelland, maar toerisme in Noord Oost Twente. De wethouder begrijpt dat, ziet deze kansen en draagt dat ook uit. Maar het zijn ook de ondernemers die zien dat er om Dinkelland geen hek staat, waarvoor complimenten. Dit college neemt ondernemers serieus, en gaat in op de signalen die ze krijgt. We zijn dan ook blij met de genoemde verbetervoorstellen voor bedrijven zoals bijvoorbeeld de bedrijvencoach.

zorgVoor Lokaal Dinkelland is het onderwerp zorg erg belangrijk. En het wordt steeds belangrijker. Denk alleen maar aan de veranderende samenleving. 40% van onze inwoners is vanaf 2020 55 jaar en ouder. Om deze verandering aan te kunnen zijn de mantelzorgers in onze samenleving essentieel. Voor wat betreft het financiële aspect zou Lokaal Dinkelland graag zien dat we afscheid gaan nemen van de kaasstolp. Een prima instrument om de verandering de eerste jaren op te vangen, maar het sociaal domein maakt inmiddels integraal onderdeel uit van onze begroting en daarom is het verstandig om de kaasstolp methodiek te verlaten.

Kom ik bij het laatste onderdeel van de begroting Burger en Bestuur. Vanaf 2016 worden rijbewijzen bij onze inwoners thuisbezorgd. Toonbeeld van service en dienstverlening naar onze inwoners en wat ons betreft daarom een geweldige pilot waarvan we graag op de hoogte worden gehouden. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede service en dienstverlening naar onze inwoners kunnen waarborgen? Kan Dinkelland dat alleen? Of hebben we daarvoor onze partner uit Tubbergen nog harder nodig? Of is intensievere samenwerking met Tubbergen ook niet genoeg? En moeten we samenwerken met andere gemeenten uit Noord Oost Twente om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen? Voorzitter, regeren is vooruitzien staat in het coalitieprogramma en Lokaal Dinkelland doet dat graag. We willen dan ook antwoorden op de zojuist gestelde vragen. Daarom dienen we een motie in die oproept tot een voorstel voor onderzoek naar deze vragen.

Motie; Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland

Voorzitter ik ga afronden. Als Lokaal Dinkelland zijn we blij dat dit college voortvarend aan de slag is met het coalitieprogramma. Hierdoor hebben we als Lokaal Dinkelland vele zaken uit ons verkiezingsprogramma weten te realiseren. En niet zo maar onderwerpen. Lokaal Dinkelland realiseert haar verkiezingsprogramma en heeft daarmee impact op de Dinkellandse samenleving. Veiliger kruisingen, verbouwing van het sportcomplex Dorper Esch, de vernieuwing van de Dusinksweg, de afschaffing van de hondenbelasting en een duurzamer afvalbeleid.rova1 Over dit afvalbeleid zijn de afgelopen tijd inloopsessie geweest. Ons heeft het signaal bereikt dat inwoners behoefte hebben aan opslagruimte voor hun gescheiden plastic/blik en karton. Omdat Lokaal Dinkelland luistert naar haar inwoners willen we hier graag wat aan doen. Daarom dienen we samen met het CDA een motie in.

Motie: Plastic Metaal en Drankkartons (PMD)

Voorzitter en dat allemaal met een realistische begroting en een zonnig meerjarenperspectief.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.